Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn Luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao đông là quan hệ pháp luật mà trong đó phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định nhằm đảm bảo duy trì mối quan hệ lao động đã xác lập. Để duy trì được mối quan hệ đó ổn định thì một trong những nguyên tắc mà Bộ luật lao động 2012 quy định là bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, có thể nhận thấy trên thực tế, người lao động luôn ở vị thế thấp hơn so với chủ sử dụng lao động. Chính vì lẽ đó trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa hai bên.

QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TIỀN DỊCH VỤ TRONG HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NƯỚC NGOÀI​ LÀM VIỆC

QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TIỀN DỊCH VỤ TRONG HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NƯỚC NGOÀI​ LÀM VIỆC

- Tiền dịch vụ bao gồm những khoản tiền như thế nào ? - Người lao động có được biết tiền dịch vụ mình nộp được sử dụng vào mục đích gì không? - Tiền dịch vụ được quản lý như thế nào?

​TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

​TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

- Khi có tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì dựa trên cơ sở nào để chọn luật áp dụng? - Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP

- Đình công như thế nào bị coi là đình công bất hợp pháp? - Pháp luật có quy định như thế nào về xử lý đình công bất hợp pháp?

TƯ VẤN VỀ TIỀN PHỤ CẤP ĐỘC HẠI

TƯ VẤN VỀ TIỀN PHỤ CẤP ĐỘC HẠI

- Những đối tượng nào được hưởng phụ cấp độc hại - Phụ cấp độc hại được chi trả như thế nào?

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIỀN TRỢ CẤP THÔI VIỆC

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIỀN TRỢ CẤP THÔI VIỆC

- Quy định về tiền trợ cấp thôi việc,mất việc làm trong Bộ Luật lao động 2019 có thay đổi gì so với quy định trong Bộ luật lao động 2012? - Thay đổi đó mang thêm lợi ích cho đối tượng nào?

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

- Bạn đang có tranh chấp lao động? - Bạn đang băn khoăn về thời hạn giải quyết tranh chấp lao động?

TƯ VẤN TIỀN TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG

TƯ VẤN TIỀN TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG

-Những trường hợp nào được chi trả tiền trợ cấp tai nạn lao động? - Cá nhân, cơ quan nào sẽ chi trả tiền trợ cấp tai nạn lao động?

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ THAI SẢN

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ THAI SẢN

- Bạn đang có tranh chấp về chế độ nghỉ thai sản? - Bạn muốn tìm hiểu các quy định nhằm giải quyết tranh chấp về chế độ nghỉ thai sản?

TRANH CHẤP VỀ TIỀN KÝ QUỸ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

TRANH CHẤP VỀ TIỀN KÝ QUỸ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

- Tại sao người lao động đi làm việc ở nước ngoài có phải đóng tiền ký quỹ - khoản tiền ký quỹ mà người lao động đóng sẽ được sử dụng cho mục đích gì?

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

- Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là gì? - Cách giải quyết tranh chấp lao động nhanh chóng như thế nào?

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

- Bạn đang vướng phải tranh chấp lao động tập thể? - Bạn không biết làm sao để giải quyết tranh chấp này theo đúng quy định pháp luật?

TRANH CHẤP VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

TRANH CHẤP VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

- Bạn cho rằng mình đã bị áp dụng hình thức kỷ luật không phù hợp? - Bạn không biết bộ phận nào trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước nào có thể giải quyết vấn đề này?

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHI PHÍ TRONG HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHI PHÍ TRONG HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC

- Bạn là người lao động đang đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hơp đồng? - Bạn đang thắc mắc về cách giải quyết tranh chấp đối với các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa mình đi làm việc ở nước ngoài?

​TƯ VẤN VỀ TRANH CHẤP KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT VÀ LÀM THÊM GIỜ

​TƯ VẤN VỀ TRANH CHẤP KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT VÀ LÀM THÊM GIỜ

Người lao động hay người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và làm thêm giờ một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.