Trang chủ

NƠI YÊN TÂM ĐỂ CHIA SẺ VÀ ỦY THÁC

Tư vấn pháp luật 24/24

Luật sư có trình độ chuyên môn cao

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn Luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao đông là quan hệ pháp luật mà trong đó phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định nhằm đảm bảo duy trì mối quan hệ lao động đã xác lập. Để duy trì được mối quan hệ đó ổn định thì một trong những nguyên tắc mà Bộ luật lao động 2012 quy định là bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, có thể nhận thấy trên thực tế, người lao động luôn ở vị thế thấp hơn so với chủ sử dụng lao động. Chính vì lẽ đó trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa hai bên.

TƯ VẤN CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG

TƯ VẤN CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Bạn bị tai nạn lao động? Bạn có được hưởng chế độ tai nạn lao động hay không? Mức hưởng chế độ tai nạn lao động ra sao? Cần hồ sơ gì để xin hưởng chế độ tai nạn lao động?

TƯ VẤN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG

TƯ VẤN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bạn muốn kinh doanh hoạt động đưa NLĐ ra nước ngoài làm việc? Kinh doanh hoạt động đưa NLĐ ra nước ngoài làm việc cần đáp ứng điều kiện gì? Để xin cấp giấy kinh doanh hoạt động đưa NLĐ ra nước ngoài làm việc cần thực hiện những gì?

TƯ VẤN VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TƯ VẤN VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Pháp luật quy định gì về an toàn vệ sinh lao động? Người lao động có quyền và nghĩa vụ gì? Người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ gì? Những hành vi nào bị nghiêm cấm?

TƯ VẤN KÍ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

TƯ VẤN KÍ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Bạn là người sử dụng lao động? Công ty của bạn muốn kí thỏa ước lao động tập thể với người lao động? Trình tự kí và đăng kí thỏa ước lao động tập thể diễn ra như nào?

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG

Bạn chấm dứt hợp đồng với công ty? Công ty không thanh toán đủ tiền lương cho bạn? Bạn và công ty xảy ra tranh chấp lao động về tiền lương? Bạn muốn giải quyết tranh chấp nhưng không biết làm thế nào?

TƯ VẤN THỦ TỤC SA THẢI LAO ĐỘNG

TƯ VẤN THỦ TỤC SA THẢI LAO ĐỘNG

Bạn là người sử dụng lao động? Người lao động của bạn vi phạm nghiêm trọng nội quy lao động? Bạn muốn sa thải người lao động? Trình tự, thủ tục sa thải người lao động tiến hành như thế nào?

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Bạn bị công ty đuổi việc với lý do không chính đáng? Công ty sa thải trái pháp luật? Bị sa thải trái pháp luật thì nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Giải quyết tranh chấp lao động do sa thải trái pháp luật như thế nào?

TƯ VẤN HỒ SƠ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG

TƯ VẤN HỒ SƠ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG

Bạn là người lao động? Bạn và công ty xảy ra tranh chấp lao động? Bạn muốn giải quyết tranh chấp tại Hội đồng trọng tài lao động?

TƯ VẤN HỒ SƠ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

TƯ VẤN HỒ SƠ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Bạn là người lao động? Bạn và công ty xảy ra tranh chấp lao động? Bạn muốn giải quyết tranh chấp bằng Hòa giải viên lao động?

TƯ VẤN HỒ SƠ KHỞI KIỆN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI TÒA ÁN

TƯ VẤN HỒ SƠ KHỞI KIỆN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI TÒA ÁN

Bạn là người lao động? Bạn và công ty xảy ra tranh chấp lao động? Bạn muốn giải quyết tranh chấp bằng Tòa án?

LÀM THẾ NÀO KHI CÔNG TY KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI NHƯNG VẪN TRỪ LƯƠNG HÀNG THÁNG?

LÀM THẾ NÀO KHI CÔNG TY KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI NHƯNG VẪN TRỪ LƯƠNG HÀNG THÁNG?

Bạn bị công ty trừ lương hàng tháng để đóng bảo hiểm xã hội? Bạn không được công ty đóng bảo hiểm xã hội? Bạn phải làm gì để đòi lại quyền lợi cho mình?Gọi ngay

Zalo