Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn Luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao đông là quan hệ pháp luật mà trong đó phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định nhằm đảm bảo duy trì mối quan hệ lao động đã xác lập. Để duy trì được mối quan hệ đó ổn định thì một trong những nguyên tắc mà Bộ luật lao động 2012 quy định là bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, có thể nhận thấy trên thực tế, người lao động luôn ở vị thế thấp hơn so với chủ sử dụng lao động. Chính vì lẽ đó trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa hai bên.

​TƯ VẤN VỀ TRANH CHẤP KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT VÀ LÀM THÊM GIỜ

​TƯ VẤN VỀ TRANH CHẤP KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT VÀ LÀM THÊM GIỜ

Người lao động hay người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và làm thêm giờ một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

TƯ VẤN VỀ TRANH CHẤP QUYỀN CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG KHI CÔNG TY MÔI GIỚI ĐÓNG CỬA

TƯ VẤN VỀ TRANH CHẤP QUYỀN CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG KHI CÔNG TY MÔI GIỚI ĐÓNG CỬA

Người xuất khẩu lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành quyền của người xuất khẩu lao động khi công ty môi giới đóng cửa một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành quyền của người xuất khẩu lao động khi công ty môi giới đóng cửa một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ TIỀN LƯƠNG

​TƯ VẤN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ TIỀN LƯƠNG

Tập thể người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đòi tiền lương khi bị chấm dứt hợp đồng lao động một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI GIÚP VIỆC TRONG GIA ĐÌNH

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI GIÚP VIỆC TRONG GIA ĐÌNH

Người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về bồi hoàn chi phí đào tạo để có thể được dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp, đồng thời giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Người lao động và người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về tranh chấp về tiền lương đóng bảo hiểm một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về tranh chấp tranh chấp về bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dễ dàng; đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP THÔI VIỆC, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP THÔI VIỆC, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Người sử dụng lao động và người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về tranh chấp về tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dễ dàng; đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG HÌNH THỨC SA THẢI

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG HÌNH THỨC SA THẢI

Người sử dụng lao động và người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dễ dàng; đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

TƯ VẤN VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI

TƯ VẤN VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI

Người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về quyền chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ mang thai để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dễ dàng; đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ TRỢ CẤP KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ TRỢ CẤP KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về tranh chấp bồi thường thiệt hại và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình

​TƯ VẤN QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

​TƯ VẤN QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đòi quyền lợi khi gặp tai nạn lao động để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dễ dàng; đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN ĐÒI QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY BỊ PHÁ SẢN HOẶC GIẢI THỂ

​TƯ VẤN ĐÒI QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY BỊ PHÁ SẢN HOẶC GIẢI THỂ

Người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đòi quyền lợi khi công ty bị phá sản hoặc giải thể để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dễ dàng; đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP BUỘC BỒI HOÀN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

​TƯ VẤN TRANH CHẤP BUỘC BỒI HOÀN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về bồi hoàn chi phí đào tạo để có thể được dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp, đồng thời giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.