Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn Luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao đông là quan hệ pháp luật mà trong đó phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định nhằm đảm bảo duy trì mối quan hệ lao động đã xác lập. Để duy trì được mối quan hệ đó ổn định thì một trong những nguyên tắc mà Bộ luật lao động 2012 quy định là bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, có thể nhận thấy trên thực tế, người lao động luôn ở vị thế thấp hơn so với chủ sử dụng lao động. Chính vì lẽ đó trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa hai bên.

CÓ PHẢI THÔNG BÁO TRƯỚC KHI NGHỈ VIỆC KHÔNG?

CÓ PHẢI THÔNG BÁO TRƯỚC KHI NGHỈ VIỆC KHÔNG?

- NLĐ muốn nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày? - NLĐ có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước ?

LÀM THÊM GIỜ ĐƯỢC TRẢ BAO NHIÊU PHẦN TRĂM LƯƠNG

LÀM THÊM GIỜ ĐƯỢC TRẢ BAO NHIÊU PHẦN TRĂM LƯƠNG

- Làm thêm giờ có được thêm trả lương không? - Muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ có cần có điều kiện như thế nào?

TÔI KÝ HỢP ĐỒNG CÓ THỜI HẠN LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY NHƯNG TÔI NGHỈ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

TÔI KÝ HỢP ĐỒNG CÓ THỜI HẠN LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY NHƯNG TÔI NGHỈ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Hợp đồng lao động xác định thời hạn làm việc là gì? Tôi ký hợp đồng có thời hạn làm việc với công ty, tôi có được nghỉ giữa trừng công việc không? Bên cạnh đó tôi phải thực hiện những nghĩa vụ gì không?

CÔNG TY TỰ Ý HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THÌ TÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI GÌ?

CÔNG TY TỰ Ý HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THÌ TÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI GÌ?

Hợp đồng lao động là gì? Khi nào công ty được chấm dứt hợp đồng lao động? Khi nào được coi là hành vi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật? Công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì người lao động sẽ được hưởng quyền lợi gì?

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA TÔI HẾT THỜI HẠN THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO? VÀ CÁCH GIA HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA TÔI HẾT THỜI HẠN THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO? VÀ CÁCH GIA HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động của tôi hết thời hạn thì xử lý như thế nào? cách gia hạn hợp đồng lao động? Liệu cá nhân người lao động có phải thực hiện các nghĩa vụ gì và người sử dụng phải thực hiện những nghĩa vụ gì để không vi phạm pháp luật.

SINH VIÊN CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC THÊM GIỜ KHÔNG?

SINH VIÊN CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC THÊM GIỜ KHÔNG?

Sinh viên có được ký hợp đồng lao động làm thêm giờ không? việc ký kết hợp đồng lao động này liệu rằng có vi phạm pháp luật? Hợp đồng lao động đó bao gồm những tiêu chí gì để không vi phạm pháp luật?

TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG HAY KHÔNG?

TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG HAY KHÔNG?

Tạm hoãn hợp đồng người lao động có được hưởng lương không? Nghĩa vụ của hai bên khi tiến hành tạm hoãn hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

TRƯỜNG HỢP NGỪNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG NHƯ THẾ NÀO?

TRƯỜNG HỢP NGỪNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG NHƯ THẾ NÀO?

Công ty có được chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động hay không? Trong trường hợp ngừng việc người lao động được trả lương như thế nào?

TÔI ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CÓ ĐƯỢC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG?

TÔI ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CÓ ĐƯỢC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG?

Tôi ký hợp đồng lao động xác định thời hạn làm việc có được chấm dứt công việc trước thời hạn không? Liệu rằng tôi phải thực hiện nghĩa vụ gì? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TIỀN DỊCH VỤ TRONG HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NƯỚC NGOÀI​ LÀM VIỆC

QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TIỀN DỊCH VỤ TRONG HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NƯỚC NGOÀI​ LÀM VIỆC

- Tiền dịch vụ bao gồm những khoản tiền như thế nào ? - Người lao động có được biết tiền dịch vụ mình nộp được sử dụng vào mục đích gì không? - Tiền dịch vụ được quản lý như thế nào?

​TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

​TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

- Khi có tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì dựa trên cơ sở nào để chọn luật áp dụng? - Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP

- Đình công như thế nào bị coi là đình công bất hợp pháp? - Pháp luật có quy định như thế nào về xử lý đình công bất hợp pháp?

TƯ VẤN VỀ TIỀN PHỤ CẤP ĐỘC HẠI

TƯ VẤN VỀ TIỀN PHỤ CẤP ĐỘC HẠI

- Những đối tượng nào được hưởng phụ cấp độc hại - Phụ cấp độc hại được chi trả như thế nào?

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIỀN TRỢ CẤP THÔI VIỆC

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIỀN TRỢ CẤP THÔI VIỆC

- Quy định về tiền trợ cấp thôi việc,mất việc làm trong Bộ Luật lao động 2019 có thay đổi gì so với quy định trong Bộ luật lao động 2012? - Thay đổi đó mang thêm lợi ích cho đối tượng nào?