Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thực hiện các thủ tục đăng ký Doanh nghiệp trọn gói; Tư vấn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, Tư vấn chuyển đổi loại hình kinh doanh, giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh; Tư vấn thủ cấp phép kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề có điều kiện, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, nghành nghề kinh doanh; Tư vấn thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Tư vấn quản trị doanh nghiệp; Tư vấn pháp luật doanh nghiệp thường xuyên.
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Bạn có tiền, có ý tưởng và muốn khởi nghiệp bằng việc mình làm chủ sự nghiệp của chính mình thông qua việc thành lập doanh nghiệp. Nhưng bạn lại không phải là người am hiểu pháp luật. Điều này là hạn chế lớn khiến bạn phải mất nhiều thời gian, tiền bạc để thực hiện, phải đau đầu với những vấn đề, sự cố pháp lý trong quá trình quản lý doanh nghiệp mà một trong những điều kiện tiên quyết tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp đó chính là đảm bảo an toàn pháp lý trong hoạt động kinh doanh.Vậy, tại sao bạn không để Công ty Luật HTC Việt Nam chúng tôi cùng đồng hành, hỗ trợ bạn về pháp lý trong quá trình thành lâp, hoạt động, quản lý điều hành doanh nghiệp của mình?

​THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH

​THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH

Chủ thể có nhu cầu chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện và các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chủ thể có nhu cầu chuyển đổi công ty TNHH sang công ty Cổ phần nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện và các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Chủ thể có nhu cầu thay đổi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh và các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

​THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

​THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Chủ thể có nhu cầu thay đổi tên của doanh nghiệp nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện thủ tục thay đổi tên và các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Chủ thể có nhu cầu tăng vốn điều lệ công ty nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước tăng vốn điều lệ công ty và giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Chủ thể có nhu cầu thành lập chi nhánh của công ty nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thành lập chi nhánh của công ty và giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ thể có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật và giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

​TƯ VẤN THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

​TƯ VẤN THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thành lập địa điểm kinh doanh và giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

TƯ VẤN THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

TƯ VẤN THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thành lập văn phòng đại diện và giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

THỦ TỤC CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI VÀ CHUYỂN LỢI NHUẬN VỀ NƯỚC

THỦ TỤC CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI VÀ CHUYỂN LỢI NHUẬN VỀ NƯỚC

Để tránh những rủi ro đáng tiếc đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài và chuyển lợi nhuận về nước, HTC Việt Nam xin hỗ trợ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp về thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài và chuyển lợi nhuận về nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

​TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

​TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tổ chức có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì nên dựa vào những tư vấn của Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam trong bài viết sau đây. Chúng tôi hân hạnh đồng hành cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xin cấp chứng chỉ năng lực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hãy liên hệ với chúng tôi để có được dịch vụ một cách tốt nhất.

​LẬP, THẨM TRA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÓ CẦN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC?

​LẬP, THẨM TRA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÓ CẦN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC?

Tổ chức có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng thì nên dựa vào những tư vấn của Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam trong bài viết sau đây. Chúng tôi hân hạnh đồng hành cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xin cấp chứng chỉ năng lực lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng. Hãy liên hệ với chúng tôi để có được dịch vụ một cách tốt nhất.

CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG HẠNG I, II, III

CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG HẠNG I, II, III

Tổ chức có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện cấp chứng chỉ năng lực kiểm định xây dựng để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

CÓ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÓ ĐƯỢC THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH?

CÓ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÓ ĐƯỢC THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH?

Tổ chức có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện, hồ sơ cần có để cấp chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng công trình và có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.