Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thực hiện các thủ tục đăng ký Doanh nghiệp trọn gói; Tư vấn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, Tư vấn chuyển đổi loại hình kinh doanh, giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh; Tư vấn thủ cấp phép kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề có điều kiện, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, nghành nghề kinh doanh; Tư vấn thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Tư vấn quản trị doanh nghiệp; Tư vấn pháp luật doanh nghiệp thường xuyên.
​NGUYÊN NHÂN DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

​NGUYÊN NHÂN DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do nhiều nguyên nhân. Hiện nay hiện tượng này không còn xa lạ với xã hội, tuy nhiên không phải ai cũng nắm được rõ quy định của pháp luật các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn, hướng dẫn, tư vấn cho bạn để giải quyết những khó khăn này trong bài viết dưới đây

​THỦ TỤC TÁCH DOANH NGHIỆP

​THỦ TỤC TÁCH DOANH NGHIỆP

Tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức là doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được rõ quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục tách doanh nghiệp. Công ty luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn, hướng dẫn, tư vấn cho bạn để giải quyết những khó khăn này trong bài viết dưới đây.

SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Các bên có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về hồ sơ, thủ tục sáp nhập doanh nghiệp để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH

Các bên có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về hồ sơ, thủ tục tạm ngừng kinh doanh để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được rõ quy định của pháp luật về thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh. Công ty luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn, hướng dẫn, tư vấn cho bạn để giải quyết những khó khăn này trong bài viết dưới đây:

TƯ VẤN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

TƯ VẤN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

Các bên có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về chấm dứt hoạt động của chi nhánh để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​THỦ TỤC ĐỔI TÊN CÔNG TY

​THỦ TỤC ĐỔI TÊN CÔNG TY

Các bên có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đổi tên công ty để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

THỦ TỤC THAY ĐỔI CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Các bên có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục thay đổi con dấu của doanh nghiệp để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Các bên có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam về thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể nhằm nắm rõ quy định của pháp luật để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

​THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ kinh doanh cá thể ngày càng phổ biến trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được rõ quy định của pháp luật về thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể. Công ty luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn, hướng dẫn, tư vấn cho bạn để giải quyết những khó khăn này trong bài viết dưới đây.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, rất nhiều khách hàng quan tâm đến việc thành lập công ty mẹ con. Hiện nay việc thành lập công ty con không còn xa lạ với các doanh nghiệp, nhưng không phải ai cũng nắm được rõ quy định của pháp luật về thủ tục thành lập công ty con tại Việt Nam. Công ty luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn, hướng dẫn, tư vấn cho bạn để giải quyết những khó khăn này trong bài viết dưới đây.

CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Con dấu là yếu tố có tính pháp lý mang dấu hiệu nhận biết của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu thành lập và để có thể đi vào hoạt động tốt cần có con dấu. Hiện nay con dấu không còn xa lạ với xã hội, nhưng không phải ai cũng nắm được rõ quy định của pháp luật về con dấu doanh nghiệp. Công ty luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn, hướng dẫn, tư vấn cho bạn để giải quyết những khó khăn này trong bài viết dưới đây.

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Các bên có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

TÊN TRÙNG VÀ TÊN GÂY NHẦM LẪN VỚI TÊN CỦA DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ

TÊN TRÙNG VÀ TÊN GÂY NHẦM LẪN VỚI TÊN CỦA DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÝ

Các bên có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về tên trùng và tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình....

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Các bên có nhu cầu dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật về điều kện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.....