Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn đầu tư

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

​Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, thực hiện khu vực hóa, toàn cầu hóa, hội nhập nền kinh tế thế giới thì việc các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam hay việc đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam được xem là một điều tất yếu. Trong đó, sự hiện diện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển nhiều ngành công nghiệp và sản phẩm mới; góp phần nhất định vào việc chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu và tiếp thu một số công nghệ tiên tiến, tạo nhiều sản phẩm mới và tăng khả năng cạnh tranh của nông sản.

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Bạn đang chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam? Bạn băn khoăn về các ưu đãi dành cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư?

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Bạn đã từng nghe đến các quy định về bảo đảm thực hiện đầu tư? Bạn muốn tìm hiểu về các quy định về bảo đảm thực hiện đầu tư?

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài đang thực hiện dự án đầu tư? Bạn băn khoăn về việc điều chỉnh dự án đầu tư do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế?

 THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện đầu tư tại Việt Nam? Bạn muốn tìm hiểu về thủ tục thực hiện đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài?

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị kết thúc dự án đầu tư? Bạn băn khoăn về các thủ tục để chấm dứt hoạt động dự án đầu tư?

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài đang thực hiện dự án đầu tư? Bạn muốn thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư của mình?

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN, TRỌNG TÀI

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN, TRỌNG TÀI

Bạn là nhà đầu tư đang thực hiện dự án đầu tư và có tranh chấp? Bạn phải thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của trọng tài, tòa án?

THỦ TỤC THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC THAY ĐỔI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

​Bạn là nhà đầu tư đang thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác? Bạn muốn tìm hiểu về thủ tục thay đổi nhà đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư?

 CƠ CHẾ LIÊN THÔNG KHI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP

CƠ CHẾ LIÊN THÔNG KHI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị thực hiện đầu tư theo hình thức mua cổ phần, phần vốn góp? Bạn đã nghe nói đến cơ chế liên thông dành cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư theo hình thức mua cổ phần, phần vốn góp?

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài đang có ý định đầu tư vào Việt Nam nhưng không muốn thành lập doanh nghiệp? Bạn đang quan tâm đến thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp?

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài đang thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam? Bạn đang muốn chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác?

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài muốn chuyển nhượng dự án đầu tư? Bạn muốn biết các quy định pháp luật về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư?

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠ CHẾ LIÊN THÔNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CƠ CHẾ LIÊN THÔNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ

Bạn đã từng nghe đến cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài? Bạn muốn tìm hiểu về trình tự giải quyết của cơ chế này?

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHI ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHI ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam? Bạn đang băn khoăn không biết các điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam như thế nào?