Trang chủ

NƠI YÊN TÂM ĐỂ CHIA SẺ VÀ ỦY THÁC

Tư vấn pháp luật 24/24

Luật sư có trình độ chuyên môn cao

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn đầu tư

Với thâm niên và kinh nghiệm tư vấn pháp luật về đầu tư nước ngoài nhiều năm, HTC Việt Nam có đủ chuyên môn, kinh nghiệm và quan hệ để tư vấn, đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

​Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, thực hiện khu vực hóa, toàn cầu hóa, hội nhập nền kinh tế thế giới thì việc các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam hay việc đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam được xem là một điều tất yếu. Trong đó, sự hiện diện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển nhiều ngành công nghiệp và sản phẩm mới; góp phần nhất định vào việc chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu và tiếp thu một số công nghệ tiên tiến, tạo nhiều sản phẩm mới và tăng khả năng cạnh tranh của nông sản.

THỦ TỤC MỞ RỘNG KHO NGOẠI QUAN

THỦ TỤC MỞ RỘNG KHO NGOẠI QUAN

Doanh nghiệp của bạn có nhu cầu mở rộng kho ngoại quan? Bạn chưa biết thủ tục để mở rộng kho ngoại quan? Doanh nghiệp của bạn muốn tìm hiểu về thủ tục mở rộng kho ngoại quan?

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Bạn muốn tìm hiểu về thủ tục giải thể doanh nghiệp? Công ty bạn có nhu cầu giải thể? Bạn chưa biết về thủ tục giải thể doanh nghiệp?

NHỮNG LƯU Ý KHI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP?

NHỮNG LƯU Ý KHI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP?

Bạn là người đầu tư nước ngoài muốn đầu tư tại Việt Nam theo hình thức góp vốn nhưng chưa có kinh nghiệm? Bạn muốn tìm hiểu về đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần tại Việt Nam? Những lưu ý khi đầu tư tại Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, vốn góp

NHỮNG HÌNH THỨC ĐẦU TƯ MÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM?

NHỮNG HÌNH THỨC ĐẦU TƯ MÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM?

Bạn là người nước ngoài muốn đầu tư tại Việt Nam? Bạn là người nước ngoài muốn tìm hiểu về các hình thức đầu tư vào Việt Nam? Bạn là người nước ngoài chưa biết đầu tư vào Việt Nam như thế nào?

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ

Bạn là một nhà đầu tư, bạn đang có nhu cầu đầu tư vào một dự án nào đó tuy nhiên bạn không biết, không rõ về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư? Hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đặng ký đầu tư gồm những gì? Bạn đang có nhu cầu muốn đầu tư vào một dự án? Bạn không biết thủ tục đăng kí đầu tư cần những gì?

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP CÓ THỂ CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP CÓ THỂ CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Bạn là một nhà đầu tư? Bạn đang muốn chuyển vốn đầu tư của mình ra nước ngoài? Bạn không biết doanh nghiệp của mình có đủ các điều kiện để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài hay không?

TRÌNH TỰ THỦ TỤC VỀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

TRÌNH TỰ THỦ TỤC VỀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Bạn đang có một dự án đầu tư ra nước ngoài? Bạn đang muốn điều chỉnh một số nội dung của dự án? Do đó bạn cần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ra nước ngoài?

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Bạn là một nhà đầu tư? Bạn muốn đầu tư vào 1 doanh nghiệp nước ngoài? Bạn muốn biết thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu thư ra nước ngoài cần những gì?

DỰ ÁN ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI HẠN BAO NHIÊU NĂM

DỰ ÁN ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI HẠN BAO NHIÊU NĂM

Bạn đang đầu tư vào một lĩnh vực? Tuy nhiên bạn không biết liệu dự án của bạn được nhà nước cho phép hoạt động trong bao lâu?

HỒ SƠ, NỘI DUNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

HỒ SƠ, NỘI DUNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Bạn là nhà đâu tư, hiện tại bạn muốn đầu tư vào một lĩnh vực? Bạn cần cơ quan nhà nước chấp thuận cho đầu tư vào lĩnh vực đó? Bạn cần lập hồ sơ đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư? Bạn không biết hồ sơ đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư gồm những gì, cần nộp hồ sơ ở đâu?

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

Bạn muốn đầu tư vào 1 doanh nghiệp theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp? Bạn muốn biết về trình tự thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp?

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH BCC

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH BCC

Bạn muốn đầu tư vào một doanh nghiệp? Bạn muốn hợp tác kinh doanh với một doanh nghiệp khác? Bạn muốn tìm hiểu về hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC?

 HOÀN TRẢ TIỀN KÝ QUỸ ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

HOÀN TRẢ TIỀN KÝ QUỸ ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Hoàn trả tiền ký quỹ được thực hiện theo nguyên tắc như thế nào? - Nhà đầu tư cần nộp hồ sơ xin hoàn trả ký quỹ ở đâu? - Bạn băn khoăn về thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ?

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

- Bạn muốn thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử có vốn đầu tư nước ngoài? - Bạn muốn kinh doanh trò chơi điện tử có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện như nào? - Bạn băn khoăn về thủ tục thành lập?Gọi ngay

Zalo