Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LUẬT HTC VIỆT NAM

HTC Việt Nam là công ty luật tại Việt Nam luôn được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm, không chỉ cung cấp các giải pháp tư vấn luật cho các đối tác ở Việt Nam mà chúng tôi đã tư vấn thành công cho các đối tác nước ngoài trong các hoạt động đầu tư vào Việt Nam; tư vấn pháp lý cho các tổ chức, cá nhân trên hầu hết các lĩnh vực liên quan đến pháp luật.

TẦM NHÌN HTC VIỆT NAM

HTC Việt Nam trở thành công ty luật hàng đầu Việt Nam và vươn tầm Khu vực và Thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI HTC VIỆT NAM

- Thượng tôn pháp luật.

- Hợp tác và chia sẻ.

- Kỷ luật và trách nhiệm.

- Chuyên nghiệp và tận tâm.

- Minh bạch và hiệu quả.

- Huấn luyện và đào tạo.

- Sáng tạo và đổi mới.

- Cống hiến và thụ hưởng.

SỨ MỆNH HTC VIỆT NAM

- Bảo vệ quyền lợi và lợi ích của khách hàng.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, giúp các luật sư Việt Nam hành nghề.

- Phát huy trí tuệ và năng lực của luật sư Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá môi trường đầu tư Việt Nam tới các bạn bè quốc tế.