Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

TƯ VẤN TỔNG HỢP PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN TỔNG HỢP PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Có thể nói rằng hợp đồng dân sự là một trong những chế định cơ bản nhất của pháp luật dân sự, là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết tranh chấp phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Với vai trò quan trọng của mình, hợp đồng dân sự đòi hỏi phải được thành lập một cách hợp pháp, chặt chẽ đồng thời đáp ứng như cầu nguyện vọng của các bên. Để có được một hợp đồng hoàn thiện nhất, Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam xin cung cấp tới khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về hợp đồng.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng là văn bản thỏa thuận giữa bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh và các bên có liên quan (nếu có) về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Theo đó các bên trong hợp đồng có những quyền và nghĩa vụ sau:

TƯ VẤN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

TƯ VẤN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện do luật định (bên vay), theo đó tổ chức tín dụng thỏa thuận ứng trước một số tiền cho bên vay sử dụng trong một thời hạn nhất định, với điều kiện có hoán trả cả gốc và lại, dựa trên sự tín nhiệm.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Hợp đồng bảo hiểm là một thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

THỰC HIỆN, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

THỰC HIỆN, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Thực hiện hợp đồng bảo hiểm là việc các bên tiến hành các hành vi mà mỗi bên tham gia hợp đồng phải thực hiện nhằm đáp ứng các quyền tương ứng của bên kia. Khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm, các bên phải thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho cấc bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau, không xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, cộng đồng, quyền lợi ích hợp pháp của người khác.

PHÂN BIỆT GIẤY ỦY QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

PHÂN BIỆT GIẤY ỦY QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền là hai khái niệm có mối tương quan giống nhau. Tuy nhiên, bản chất của chúng hoàn toàn khác nhau. Sau đây, HTC Việt Nam sẽ cung cấp thông tin để phân biệt Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền thông qua bài viết dưới đây.

TRÁCH NHIỆM CHỊU RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

TRÁCH NHIỆM CHỊU RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Hợp đồng gia công hàng hóa là hợp đồng phổ biến trong sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ không trách khỏi những rủi ro nhất định. Trách nhiệm chịu rủi ro trong trường hợp này được pháp luật quy định như thế nào sẽ được HTC Việt Nam làm rõ qua bài viết dưới đây.

CHẬM GIAO, CHẬM NHẬN SẢN PHẨM GIA CÔNG TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

CHẬM GIAO, CHẬM NHẬN SẢN PHẨM GIA CÔNG TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Hợp đồng gia công ngày càng phổ biến trong đời sống sản xuất và kinh doanh. Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công. Tuy nhiên, trong trường hợp chậm giao và chậm nhận sản phẩm gia công sẽ gây ra những khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng. HTC Việt Nam sẽ tư vấn chi tiết vấn đề này qua bài viết dưới đây.

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LẠI

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LẠI

Hợp đồng ủy quyền là hợp đồng thể hiện sự giao kết của các bên, trong đó bên nhận ủy quyền sẽ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc do quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp, nếu bên ủy quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định thì bên nhận ủy quyền có thể ủy quyền lại cho người thứ ba. Quy định của pháp luật về hợp đồng ủy quyền lại sẽ được HTC Việt Nam trình bày ở bài viết dưới đây.

NHỮNG NỘI DUNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH MỚI

NHỮNG NỘI DUNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH MỚI

Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE KHUYẾN MẠI TRỰC TUYẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE KHUYẾN MẠI TRỰC TUYẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Website khuyến mại trực tuyến là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại. Công ty luật TNHH HTC Việt Nam sẽ cung cấp cho nhà đầu tư các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của website khuyến mại trực tuyến.

PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO BLDS 2015

PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO BLDS 2015

Điều 402 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã đưa ra định nghĩa một số hợp đồng cơ bản, tuy nhiên, trong thực tiễn có rất nhiều loại hợp đồng, ta có thể dựa vào các căn cứ khác nhau để phân biệt các loại hợp đồng. Hãy cùng Công ty Luật HTC Việt Nam tìm hiểu về các loại hợp đồng qua bài viết dưới đây.

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO NHẦM LẪN

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO NHẦM LẪN

Tham gia xác lập hợp đồng dân sự, chủ thể hoàn toàn chủ động trong việc nhận thức về đối tượng, mục đích, điều khoản... của giao dịch nên xác lập giao với sự nhận thức đó. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp bản thân chủ thể lại nhận thức không đúng về đối tượng, nội dung... của giao dịch mà mình hướng tới nên xác lập giao dịch đó. Trong trường hợp này bản thân người xác lập giao dịch do sự hình dung sai của mình nên có sự nhầm lẫn. Vậy quy định của pháp luật về hợp đồng xác lập do nhầm lẫn như thế nào? Hãy cùng Công ty Luật HTC Việt Nam tìm hiều qua bài viết dưới đây.

CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

​Quan hệ hợp đồng gắn kết với các lợi ích, vì vậy cũng dễ phát sinh tranh chấp khi có xung đột về lợi ích. Sự xung đột này thường xuất hiện do hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các cam kết trong hợp đồng. Khi có tranh chấp các bên thường tìm đến các phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau để giải tỏa xung đột, bất đồng, mâu thuẫn về lợi ích, tạo lập lại sự cân bằng mà các bên có thể chấp nhận được. Có nhiều phương thức giải quyết tranh chấp. Thực tiễn và khoa học pháp lý ghi nhận bốn phương thức giải quyết tranh chấp sau: Thương lượng; Hòa giải; Trọng tài; Tòa án.

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG VÀ HÀNH VI PHÁP LÝ ĐƠN PHƯƠNG

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG VÀ HÀNH VI PHÁP LÝ ĐƠN PHƯƠNG

Căn cứ vào cách thức thể hiện ý chí của các bên trong giao dịch dân sự ta có thể chia giao dịch dân sự thành hai loại: hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương. Vậy điểm khác nhau giữa hai loại này là gì? Hãy cùng Công ty Luật HTC Việt Nam tìm hiểu qua bài viết dưới đây.