Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

TƯ VẤN TỔNG HỢP PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN TỔNG HỢP PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Có thể nói rằng hợp đồng dân sự là một trong những chế định cơ bản nhất của pháp luật dân sự, là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết tranh chấp phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Với vai trò quan trọng của mình, hợp đồng dân sự đòi hỏi phải được thành lập một cách hợp pháp, chặt chẽ đồng thời đáp ứng như cầu nguyện vọng của các bên. Để có được một hợp đồng hoàn thiện nhất, Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam xin cung cấp tới khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về hợp đồng.

​TƯ VẤN VỀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

​TƯ VẤN VỀ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

Bạn đang có nhu cầu mua nhà ở, bạn tích lũy cả đời để mua được một căn nhà ưng ý. Nhưng bạn lại không biết cách làm thế nào để có thể sở hữu chúng một cách an toàn. Vậy hãy cùng công ty Luật HTC chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

NHỮNG RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH GIAO KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP

NHỮNG RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH GIAO KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP

Hầu hết các mối quan hệ trong xã hội hiện nay, đặc biệt quan hệ kinh doanh thương mại đều được xác lập bằng hợp đồng. Các bên xác lập hợp đồng dựa trên sự tự nguyện thỏa thuận, thương lượng trong khuôn khổ của pháp luật. Theo đó, hợp đồng sẽ là một khung quy tắc chung để các bên cùng thực hiện và đảm bảo quyền và lợi ích của mỗi bên. Vậy trong quá trình giao kết hợp đồng này, những rủi ro nào có thể xảy ra và cách khắc phục chúng? Hãy cùng Công ty Luật HTC Việt Nam tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

CÁCH XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

CÁCH XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

BLDS 2015 đã bổ sung những điểm mới quan trọng, trong đó có quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm quy định về hình thức. Theo đó không phải giao dịch nào vi phạm quy định về hình thức cũng bị tuyên vô hiệu (như BLDS 2005). Hãy cùng Công ty Luật HTC Việt Nam làm rõ vấn đề này qua bài viết dưới đây.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng là văn bản thỏa thuận giữa bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh và các bên có liên quan (nếu có) về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Theo đó các bên trong hợp đồng có những quyền và nghĩa vụ sau:

TƯ VẤN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

TƯ VẤN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện do luật định (bên vay), theo đó tổ chức tín dụng thỏa thuận ứng trước một số tiền cho bên vay sử dụng trong một thời hạn nhất định, với điều kiện có hoán trả cả gốc và lại, dựa trên sự tín nhiệm.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Hợp đồng bảo hiểm là một thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

THỰC HIỆN, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

THỰC HIỆN, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Thực hiện hợp đồng bảo hiểm là việc các bên tiến hành các hành vi mà mỗi bên tham gia hợp đồng phải thực hiện nhằm đáp ứng các quyền tương ứng của bên kia. Khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm, các bên phải thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho cấc bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau, không xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, cộng đồng, quyền lợi ích hợp pháp của người khác.

PHÂN BIỆT GIẤY ỦY QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

PHÂN BIỆT GIẤY ỦY QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền là hai khái niệm có mối tương quan giống nhau. Tuy nhiên, bản chất của chúng hoàn toàn khác nhau. Sau đây, HTC Việt Nam sẽ cung cấp thông tin để phân biệt Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền thông qua bài viết dưới đây.

TRÁCH NHIỆM CHỊU RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

TRÁCH NHIỆM CHỊU RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Hợp đồng gia công hàng hóa là hợp đồng phổ biến trong sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ không trách khỏi những rủi ro nhất định. Trách nhiệm chịu rủi ro trong trường hợp này được pháp luật quy định như thế nào sẽ được HTC Việt Nam làm rõ qua bài viết dưới đây.

CHẬM GIAO, CHẬM NHẬN SẢN PHẨM GIA CÔNG TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

CHẬM GIAO, CHẬM NHẬN SẢN PHẨM GIA CÔNG TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Hợp đồng gia công ngày càng phổ biến trong đời sống sản xuất và kinh doanh. Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công. Tuy nhiên, trong trường hợp chậm giao và chậm nhận sản phẩm gia công sẽ gây ra những khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng. HTC Việt Nam sẽ tư vấn chi tiết vấn đề này qua bài viết dưới đây.

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LẠI

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LẠI

Hợp đồng ủy quyền là hợp đồng thể hiện sự giao kết của các bên, trong đó bên nhận ủy quyền sẽ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc do quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp, nếu bên ủy quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định thì bên nhận ủy quyền có thể ủy quyền lại cho người thứ ba. Quy định của pháp luật về hợp đồng ủy quyền lại sẽ được HTC Việt Nam trình bày ở bài viết dưới đây.

NHỮNG NỘI DUNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH MỚI

NHỮNG NỘI DUNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH MỚI

Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE KHUYẾN MẠI TRỰC TUYẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE KHUYẾN MẠI TRỰC TUYẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Website khuyến mại trực tuyến là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại. Công ty luật TNHH HTC Việt Nam sẽ cung cấp cho nhà đầu tư các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của website khuyến mại trực tuyến.

PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO BLDS 2015

PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO BLDS 2015

Điều 402 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã đưa ra định nghĩa một số hợp đồng cơ bản, tuy nhiên, trong thực tiễn có rất nhiều loại hợp đồng, ta có thể dựa vào các căn cứ khác nhau để phân biệt các loại hợp đồng. Hãy cùng Công ty Luật HTC Việt Nam tìm hiểu về các loại hợp đồng qua bài viết dưới đây.