Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp , trình độ chuyên môn cao. HTC VIỆT NAM chắc chắn sẽ làm quí khách hài lòng với các dịch vụ tư vấn pháp luật về hợp đồng của chúng tôi. Liên hệ 0989 386 729 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất
TƯ VẤN TỔNG HỢP PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN TỔNG HỢP PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Có thể nói rằng hợp đồng dân sự là một trong những chế định cơ bản nhất của pháp luật dân sự, là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết tranh chấp phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Với vai trò quan trọng của mình, hợp đồng dân sự đòi hỏi phải được thành lập một cách hợp pháp, chặt chẽ đồng thời đáp ứng như cầu nguyện vọng của các bên. Để có được một hợp đồng hoàn thiện nhất, Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam xin cung cấp tới khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về hợp đồng.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện áp dụng phạt vi phạm hợp đồng dân sự nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

​TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

​TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

​TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành khi soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng công trình một cách thuận lợi nhanh chóng.

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN

Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành khi soạn thảo hợp đồng mượn tài sản một cách thuận lợi nhanh chóng.

​QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

​QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

​HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA CÔNG CHỨNG CÓ HIỆU LỰC KHI NÀO?

​HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA CÔNG CHỨNG CÓ HIỆU LỰC KHI NÀO?

Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa công chứng

​TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU

​TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU

Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành khi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu.

TƯ VẤN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

TƯ VẤN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Giao kết lao động với người nước ngoài là vấn đề phổ biến hiện nay. Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề tư vấn giao kết hợp đồng với người nước ngoài để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

CĂN CỨ PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

CĂN CỨ PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là trường hợp thường xuyên gặp phải trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng. Vậy căn cứ nào để chứng minh căn cứ phát sinh một trong hai bên phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

​TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

​TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

Luật thương mại và các văn bản liên quan có quy định: Hợp đồng đại lý phân phối độc quyền là sự thỏa thuận giữa các bên để bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng nhất định tại một khu vực địa lý nhất định. Vậy việc soạn thảo hợp đồng này như thế nào?

​TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

​TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành khi soạn thảo hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất một cách thuận lợi, nhanh chóng.

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP CÔNG TY TNHH VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP CÔNG TY TNHH VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ cùng với lợi ích hợp pháp sang công ty sát nhập, chấm dứt sự hoạt động của công ty bị sáp nhập. Vấn đề đặt ra ở đây là hợp đồng sáp nhập thì cần có những điều khoản đáng chú ý nào? Bởi vậy, Công ty Luật HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn, hướng dẫn, tư vấn cho bạn để giải quyết những khó khăn thông qua bài viết dưới đây.

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền.

​TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

​TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Để biết thêm về những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ thì Công ty Luật HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn, hướng dẫn, tư vấn cho bạn để giải quyết những khó khăn thông qua bài viết dưới đây.