Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp , trình độ chuyên môn cao. HTC VIỆT NAM chắc chắn sẽ làm quí khách hài lòng với các dịch vụ tư vấn pháp luật về hợp đồng của chúng tôi. Liên hệ 0989 386 729 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất
PHÂN BIỆT GIẤY ỦY QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

PHÂN BIỆT GIẤY ỦY QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền là hai khái niệm có mối tương quan giống nhau. Tuy nhiên, bản chất của chúng hoàn toàn khác nhau. Sau đây, HTC Việt Nam sẽ cung cấp thông tin để phân biệt Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền thông qua bài viết dưới đây.

TRÁCH NHIỆM CHỊU RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

TRÁCH NHIỆM CHỊU RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Hợp đồng gia công hàng hóa là hợp đồng phổ biến trong sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ không trách khỏi những rủi ro nhất định. Trách nhiệm chịu rủi ro trong trường hợp này được pháp luật quy định như thế nào sẽ được HTC Việt Nam làm rõ qua bài viết dưới đây.

CHẬM GIAO, CHẬM NHẬN SẢN PHẨM GIA CÔNG TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

CHẬM GIAO, CHẬM NHẬN SẢN PHẨM GIA CÔNG TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Hợp đồng gia công ngày càng phổ biến trong đời sống sản xuất và kinh doanh. Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công. Tuy nhiên, trong trường hợp chậm giao và chậm nhận sản phẩm gia công sẽ gây ra những khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng. HTC Việt Nam sẽ tư vấn chi tiết vấn đề này qua bài viết dưới đây.

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LẠI

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LẠI

Hợp đồng ủy quyền là hợp đồng thể hiện sự giao kết của các bên, trong đó bên nhận ủy quyền sẽ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc do quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp, nếu bên ủy quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định thì bên nhận ủy quyền có thể ủy quyền lại cho người thứ ba. Quy định của pháp luật về hợp đồng ủy quyền lại sẽ được HTC Việt Nam trình bày ở bài viết dưới đây.

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HẢI

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HẢI

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải là hợp đồng bảo hiểm các rủi ro hàng hải, theo đó người được bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm theo thỏa thuận và người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người được bảo hiểm những tổn thất hàng hải thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo cách thức và điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng.

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ TÀU BIỂN

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ TÀU BIỂN

Hợp đồng bảo hiểm TNDS của chủ tàu là sự thỏa thuận giữa người bảo hiểm và người được bảo hiểm mà theo đó, người bảo hiểm thu phí bảo hiểm do người được bảo hiểm trả và người được bảo hiểm bồi thường cho những thiệt hại phát sinh từ trách nhiệm của chủ tàu đối với người thứ ba trong quá trình sở hữu, kinh doanh, khai thác tàu biển.

HỢP ĐỒNG CHUYÊN CHỞ

HỢP ĐỒNG CHUYÊN CHỞ

Hợp đồng chuyên chở hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó người chuyên chở cam kết chở hàng hóa từ một điểm theo yêu cầu của người thuê, còn người thuê chở cam kết sẽ thanh toán cước phí và các chi phí có liên quan.

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là hợp đồng được giao kết giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển, theo đó người vận chuyển thu tiền cước vận chuyển do người thuê vận chuyển trả và dùng tàu biển để vận chuyển hàng hóa từ cảng nhận hàng đến cảng hàng.

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN

Hợp đồng thuê tàu chuyến là hợp đồng rất phức tạp có nhiều điều khoản khác nhau để xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Hợp đồng thuê tàu chuyến có nhiều loại, song nhìn chung nội dung cơ bản của hợp đồng thuê tàu chuyến bao gồm những điều khoản sau đây.

TRẢ TIỀN THUÊ KHOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC TRẢ

TRẢ TIỀN THUÊ KHOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC TRẢ

Hợp đồng giao khoán là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền thù lao đã thỏa thuận. Việc trả tiền thuê khoán và phương thức trả như thế nào được HTC Việt Nam trình bày thông qua bài viết dưới đây.

NHỮNG LƯU Ý KHI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NHỮNG LƯU Ý KHI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc… Sau đây là những vấn đề mà HTC Việt Nam lưu ý khi ký hợp đồng lao động.

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là mô hình khá phổ biến hiện nay. Với cơ chế đàm phán để chia sẻ lợi ích cũng như nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư, đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh có tính linh hoạt, do không có ràng buộc vể tổ chức bằng một pháp nhân chung của các tổ chức, cá nhân có quan hệ đầu tư với nhau. Để giúp các nhà đầu khắc phục được điểm yếu của mình và sử dụng được hầu hết các lợi thế trong kinh doanh, HTC Việt Nam xin tư vấn về ưu và nhược điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh thông qua bài viết dưới đây.

TƯ VẤN VỀ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

TƯ VẤN VỀ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

Thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia. Hợp đồng thế chấp là một loại hợp đồng bảo đảm. Tuy nhiên, bên cạnh những đặc điểm giống với hợp đồng bảo đảm thông thường còn có những điểm khác biệt. HTC Việt Nam sẽ làm rõ vấn đề này qua bài viết dưới đây.

KÝ HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM

KÝ HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM

Đăng ký giao dịch bảo đảm là hình thức bảo đảm tài sản thường gặp trong giao dịch dân sự về thế chấp tài sản. Qua việc đăng kí giao dịch bảo đảm Cơ quan Nhà nước sẽ quản lý được chặt chẽ các loại giao dịch bảo đảm, quyền sở hữu và giá trị tài sản bảo đảm đó. Việc ký hợp đồng bảo đảm là vô cùng quan trọng đối với việc có hiệu lực của hợp đồng. HTC Việt Nam xin trình bày vấn đề này qua bài viết dưới đây.

HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.