Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thực hiện các thủ tục đăng ký Doanh nghiệp trọn gói; Tư vấn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, Tư vấn chuyển đổi loại hình kinh doanh, giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh; Tư vấn thủ cấp phép kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề có điều kiện, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, nghành nghề kinh doanh; Tư vấn thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Tư vấn quản trị doanh nghiệp; Tư vấn pháp luật doanh nghiệp thường xuyên.
ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng này như thước đo đối với tổ chức đó, quyết định Khách hàng có tin tưởng và làm đối tác của họ không. Việc xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức khảo sát xây dựng không phải tổ chức nào cũng rõ. Để rút ngắn thời gian, đơn giản hóa, nhanh gọn thủ tục đó, hãy đến với công ty Luật TNHH HTC Việt Nam để được tư vấn chi tiết.

​ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

​ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình là sự đánh giá năng lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức thực hiện thi công xây dựng.Hãy liên hệ với công ty Luật HTC Việt Nam để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết về điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình.

​THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG G1

​THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG G1

Chủ thể có nhu cầu xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng G1 nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện và các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

​TƯ VẤN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

​TƯ VẤN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Chủ thể có nhu cầu thành lập công ty xuất khẩu lao động nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện và các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

​TƯ VẤN THỦ TỤC HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

​TƯ VẤN THỦ TỤC HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

Chủ thể có nhu cầu hợp nhất doanh nghiệp nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện và các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

​TƯ VẤN THỦ TỤC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

​TƯ VẤN THỦ TỤC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Chủ thể có nhu cầu sáp nhập doanh nghiệp nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện và các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

​THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH

​THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH

Chủ thể có nhu cầu chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện và các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chủ thể có nhu cầu chuyển đổi công ty TNHH sang công ty Cổ phần nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện và các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Chủ thể có nhu cầu thay đổi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh và các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

​THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

​THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Chủ thể có nhu cầu thay đổi tên của doanh nghiệp nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện thủ tục thay đổi tên và các giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Chủ thể có nhu cầu tăng vốn điều lệ công ty nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước tăng vốn điều lệ công ty và giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Chủ thể có nhu cầu giảm vốn điều lệ công ty nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước giảm vốn điều lệ công ty và giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Chủ thể có nhu cầu thành lập chi nhánh của công ty nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thành lập chi nhánh của công ty và giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ thể có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật và giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

​TƯ VẤN THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

​TƯ VẤN THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Chủ thể có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các bước thành lập địa điểm kinh doanh và giấy tờ cần thiết để có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.