Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn Luật lao động

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

- Bạn đang có tranh chấp lao động? - Bạn đang băn khoăn về thời hạn giải quyết tranh chấp lao động?

TƯ VẤN TIỀN TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG

TƯ VẤN TIỀN TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG

-Những trường hợp nào được chi trả tiền trợ cấp tai nạn lao động? - Cá nhân, cơ quan nào sẽ chi trả tiền trợ cấp tai nạn lao động?

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ THAI SẢN

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ THAI SẢN

- Bạn đang có tranh chấp về chế độ nghỉ thai sản? - Bạn muốn tìm hiểu các quy định nhằm giải quyết tranh chấp về chế độ nghỉ thai sản?

TRANH CHẤP VỀ TIỀN KÝ QUỸ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

TRANH CHẤP VỀ TIỀN KÝ QUỸ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

- Tại sao người lao động đi làm việc ở nước ngoài có phải đóng tiền ký quỹ - khoản tiền ký quỹ mà người lao động đóng sẽ được sử dụng cho mục đích gì?

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

- Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là gì? - Cách giải quyết tranh chấp lao động nhanh chóng như thế nào?

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

- Bạn đang vướng phải tranh chấp lao động tập thể? - Bạn không biết làm sao để giải quyết tranh chấp này theo đúng quy định pháp luật?

TRANH CHẤP VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

TRANH CHẤP VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

- Bạn cho rằng mình đã bị áp dụng hình thức kỷ luật không phù hợp? - Bạn không biết bộ phận nào trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước nào có thể giải quyết vấn đề này?

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHI PHÍ TRONG HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHI PHÍ TRONG HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC

- Bạn là người lao động đang đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hơp đồng? - Bạn đang thắc mắc về cách giải quyết tranh chấp đối với các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa mình đi làm việc ở nước ngoài?

​TƯ VẤN VỀ TRANH CHẤP KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT VÀ LÀM THÊM GIỜ

​TƯ VẤN VỀ TRANH CHẤP KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT VÀ LÀM THÊM GIỜ

Người lao động hay người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và làm thêm giờ một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

TƯ VẤN VỀ TRANH CHẤP QUYỀN CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG KHI CÔNG TY MÔI GIỚI ĐÓNG CỬA

TƯ VẤN VỀ TRANH CHẤP QUYỀN CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG KHI CÔNG TY MÔI GIỚI ĐÓNG CỬA

Người xuất khẩu lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành quyền của người xuất khẩu lao động khi công ty môi giới đóng cửa một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành quyền của người xuất khẩu lao động khi công ty môi giới đóng cửa một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ TIỀN LƯƠNG

​TƯ VẤN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ TIỀN LƯƠNG

Tập thể người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đòi tiền lương khi bị chấm dứt hợp đồng lao động một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI GIÚP VIỆC TRONG GIA ĐÌNH

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI GIÚP VIỆC TRONG GIA ĐÌNH

Người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về bồi hoàn chi phí đào tạo để có thể được dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp, đồng thời giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Người lao động và người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về tranh chấp về tiền lương đóng bảo hiểm một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về tranh chấp tranh chấp về bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dễ dàng; đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.