Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn Luật lao động

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP THÔI VIỆC, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP THÔI VIỆC, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Người sử dụng lao động và người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về tranh chấp về tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dễ dàng; đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG HÌNH THỨC SA THẢI

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG BẰNG HÌNH THỨC SA THẢI

Người sử dụng lao động và người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dễ dàng; đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

TƯ VẤN VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI

TƯ VẤN VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI

Người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về quyền chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ mang thai để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dễ dàng; đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ TRỢ CẤP KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ TRỢ CẤP KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về tranh chấp bồi thường thiệt hại và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình

​TƯ VẤN QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

​TƯ VẤN QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đòi quyền lợi khi gặp tai nạn lao động để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dễ dàng; đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN ĐÒI QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY BỊ PHÁ SẢN HOẶC GIẢI THỂ

​TƯ VẤN ĐÒI QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY BỊ PHÁ SẢN HOẶC GIẢI THỂ

Người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đòi quyền lợi khi công ty bị phá sản hoặc giải thể để có thể giải quyết một cách nhanh chóng, dễ dàng; đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP BUỘC BỒI HOÀN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

​TƯ VẤN TRANH CHẤP BUỘC BỒI HOÀN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về bồi hoàn chi phí đào tạo để có thể được dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp, đồng thời giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP ĐÒI TIỀN LƯƠNG

​TƯ VẤN TRANH CHẤP ĐÒI TIỀN LƯƠNG

Người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đòi tiền lương khi bị chấm dứt hợp đồng lao động một cách dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp mà vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đơn phương chấm dứt hợp đồng để có thể được dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp, đồng thời giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

​TƯ VẤN TRANH CHẤP VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động có nhu cầu dựa trên những tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về đơn phương chấm dứt hợp đồng để có thể được dễ dàng, nhanh chóng giải quyết tranh chấp, đồng thời giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ SỬ DỤNG LAO DỘNG DƯỚI 15 TUỔI

​TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ SỬ DỤNG LAO DỘNG DƯỚI 15 TUỔI

Hiện nay người sử dụng lao động thường không thực hiện đúng những quy định pháp luật về việc sử dụng lao động là người dưới 15 tuổi, dẫn đến tình trạng nhiều lao động là người chưa thành niên bị buộc phải làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm không phù hợp với độ tuổi hay làm thêm giờ với mức lương thấp. Vì vậy, việc hiểu biết và tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động dưới 15 tuổi là vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ tư vấn giúp bạn về những điều kiện khi người sử dụng lao động sử dụng lao động dưới 15 tuổi.

​TƯ VẤN VỀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ PHẢI GÁNH CHỊU

​TƯ VẤN VỀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC TẠI NƠI LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ PHẢI GÁNH CHỊU

Ở Việt Nam, tuy chưa có con số cụ thể thống kê về quấy rối tình dục tại nơi làm việc nói riêng, nhưng qua các phương tiện truyền thông đại chúng và các nguồn tin tức, ta dễ dàng thấy được đây là vấn đề rất quan trọng. Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn, tìm hiểu kỹ vấn đề trong bài viết dưới đây.

​TƯ VẤN QUYỀN LỢI CHO LAO ĐỘNG NỮ KHI MANG THAI

​TƯ VẤN QUYỀN LỢI CHO LAO ĐỘNG NỮ KHI MANG THAI

Lao động nữ khi mang thai gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe và tâm sinh lý. Do đó, để bảo vệ người lao động nữ khi mang thai, người lao động nữ được hưởng nhiều quyền lợi ưu tiên hơn các đối tượng khác trong quá trình mang thai và sinh đẻ của mình. Vậy những quyền lợi mà lao động nữ trong thời kì mang thai được hưởng là gì?

TƯ VẤN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐÚNG LUẬT

TƯ VẤN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐÚNG LUẬT

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động có vai trò ràng buộc đối cả người lao động và người sử dụng lao động. Trong trường hợp người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì cần phải tuân theo nhưng quy định cụ thể của pháp luật về lao động. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sẽ bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho người lao động. Vậy làm thế nào để có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật? Bài viết dưới đây Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam xin giải đáp tư vấn về vấn đề “TƯ VẤN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐÚNG LUẬT”

​THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

​THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Hiện nay, ngành kinh tế nước ta ngày càng phát triển việc thu hút đầu tư nước ngoài cũng tăng lên. Do đó vấn đề lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng ngày càng nhiều. Ở nước ta có rất nhiều người nước ngoài đang sống và làm việc. Vậy người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần có những điều kiện gì?