Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật dân sự

DỊCH VỤ KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

DỊCH VỤ KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Bạn đang cần tư vấn dịch vụ khai nhận di sản thừa kế nhưng không biết nên sử dụng dịch vụ của công ty luật nào? Bạn là người được nhận di sản thừa kế? Bạn không biết quyền và nghĩa vụ của mình đối với di sản thừa kế như thế nào? Bạn không biết khai nhận di sản thừa kế ra sao?

DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Bạn muốn để lại di sản thừa kế mà không biết phải làm sao? Bạn muốn nhận di sản thừa kế mà cha mẹ để lại nhưng không biết thủ tục như thế nào?

THỦ TỤC PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC

THỦ TỤC PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC

Di chúc là gì? Điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp là gì? Việc phân chia di sản thừa kế theo di chúc diễn ra như thế nào?

KHÔNG NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THÌ PHẢI LÀM THỦ TỤC GÌ?

KHÔNG NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THÌ PHẢI LÀM THỦ TỤC GÌ?

Không nhận di sản thừa kế thì có được hay không? Làm gì để từ chối nhận di sản? Điều này có dẫn tới vi phạm pháp luật không? Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế như thế nào?

CON NUÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG TÀI SẢN THỪA KẾ KHÔNG

CON NUÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG TÀI SẢN THỪA KẾ KHÔNG

Bạn muốn hưởng di sản thừa kế nhưng không biết mình có được nhận di sản thừa kế không? Hàng thừa kế bao gồm những ai? Con nuôi có được hưởng di sản thừa kế không?

KHÔNG CÓ DI CHÚC THÌ TÀI SẢN ĐƯỢC CHIA NHƯ THẾ NÀO

KHÔNG CÓ DI CHÚC THÌ TÀI SẢN ĐƯỢC CHIA NHƯ THẾ NÀO

Bạn muốn chia tài sản thừa kế? Bạn không biết tài sản thừa kế không có di chúc được chia như thế nào? Bạn muốn hưởng thừa kế? Nhưng không biết mình có quyền nhận thừa kế không?

CHA MẸ LY HÔN CON CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ TÀI SẢN KHÔNG?

CHA MẸ LY HÔN CON CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ TÀI SẢN KHÔNG?

Quyền thừa kế của là gì? Khi cha mẹ ly hôn con có được hưởng thừa kế tài sản không? Nếu cha mẹ đã ly hôn để lại di chúc di sản thừa kế cho con thì có được hưởng thừa kế di sản không? Vậy trong trường hợp ngược lại không để lại di chúc thì được chia như thế nào?

CON DÂU VÀ CHÁU NỘI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ DI SẢN CỦA ÔNG BÀ NỘI?

CON DÂU VÀ CHÁU NỘI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ DI SẢN CỦA ÔNG BÀ NỘI?

Ông bà nội mất ai sẽ được hưởng di sản thừa kế? Con dâu có được hưởng thừa kế di sản không? Cháu nội có được hưởng di sản từ ông bà nội không? Khi ông bà mất không có di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia theo tỷ lệ nào?

KHI BỐ QUA ĐỜI MẸ ĐỨNG TÊN TÀI SẢN THÌ CON CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ?

KHI BỐ QUA ĐỜI MẸ ĐỨNG TÊN TÀI SẢN THÌ CON CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ?

Khi bố qua đời mẹ đứng tên tài sản thì trong số đó đâu là tài sản của bố? Đâu là tài sản của mẹ? Khi để lại di chúc bố có được quyền chia tài sản trong số đó đứng tên mẹ? Trong trường hợp nào số tài riêng của bố được chia theo pháp luật?

DI CHÚC ĐƯỢC LẬP BẰNG MIỆNG CÓ ĐƯỢC COI LÀ HỢP PHÁP?

DI CHÚC ĐƯỢC LẬP BẰNG MIỆNG CÓ ĐƯỢC COI LÀ HỢP PHÁP?

Di chúc có bắt buộc phải lập thành văn bản không? Di chúc được lập bằng miệng có được coi là hợp pháp không? Làm thế nào để biết di chúc miệng mà người thân để lại trước khi qua đời là hợp pháp?

CON BỊ TÂM THẦN CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG?

CON BỊ TÂM THẦN CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG?

Con bị tâm thần có được hưởng thừa kế không? Khi bị truất quyền thừa kế trong di chúc mà con bị tâm thần thì có được hưởng thừa kế không? và được hưởng thì hưởng bao nhiêu?

ĐÃ LY HÔN, XÁC LẬP CUỘC HÔN NHÂN MỚI RỒI THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ TỪ VỢ/CHỒNG CŨ?

ĐÃ LY HÔN, XÁC LẬP CUỘC HÔN NHÂN MỚI RỒI THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ TỪ VỢ/CHỒNG CŨ?

Ly hôn lấy chồng mới rồi có được hưởng thừa kế từ chồng cũ hay không? Trong trường hợp nào thì được hưởng thừa kế di sản từ vợ/chồng cũ? Bạn đã ly hôn rồi và xác lập mối quan hệ mới muốn biết bản thân có được hưởng thừa kế từ vợ/chồng cũ hay không?

TẠI SAO CÓ DI CHÚC RỒI VẪN PHẢI XÁC ĐỊNH HÀNG THỪA KẾ?

TẠI SAO CÓ DI CHÚC RỒI VẪN PHẢI XÁC ĐỊNH HÀNG THỪA KẾ?

Hàng thừa kế là gì? Tại sao có di chúc rồi vẫn phải xác định hàng thừa kế? Việc xác định hàng thừa kế có phải là thừa thãi trong khi đó đã có di chúc rồi?

BỊ KẾT ÁN TÙ VÀ ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ?

BỊ KẾT ÁN TÙ VÀ ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ?

Bị kết án và đang chấp hành hình phạt tù có được hưởng thừa kế không? Bạn muốn biết trong trường hợp nào thì không được hưởng thừa kế di sản của gia đình?

HỢP ĐỒNG BỊ VÔ HIỆU THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

HỢP ĐỒNG BỊ VÔ HIỆU THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Hợp đồng giao dịch của bạn bị Tòa án tuyên vô hiệu. Bạn không biết phải làm sao? Trường hợp nào hợp đồng vô hiệu? Hậu quả pháp lý là gì? Hợp đồng bị vô hiệu xử lý như thế nào?