Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật dân sự

CON RIÊNG CỦA CHỒNG CÓ ĐƯỢC NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG

CON RIÊNG CỦA CHỒNG CÓ ĐƯỢC NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG

Bạn muốn hưởng thừa kế di sản? nhưng bạn là con riêng. Bạn đang thắc mắc bản thân có được hưởng thừa kế hay không?

THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ CÓ PHẢI LẬP VĂN BẨN KHÔNG?

THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ CÓ PHẢI LẬP VĂN BẨN KHÔNG?

Thừa kế di sản là gì? Thừa kế có cần phải tạo lập thành văn bản không? liệu rằng không cần tạo lập văn bản đó có được coi là hợp pháp khi phân chia di sản. Và có cần phải công chứng văn bản thỏa thuận đó không?

DỊCH VỤ GỘP SỔ ĐỎ SAU KHI ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ

DỊCH VỤ GỘP SỔ ĐỎ SAU KHI ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ

Bạn được hưởng thừa kế là quyền sử dụng đất. Bạn muốn nhận khối tài sản đó nhưng chưa biết thủ tục như thế nào? Bạn muốn gộp sổ đỏ sau khi hưởng thừa kế nhưng chưa biết làm thế nào? Bạn cần dịch vụ tư vấn?

CÓ ĐƯỢC QUYỀN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC QUYỀN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

Bạn chưa biết quyền thừa kế được pháp luật quy định như thế nào? Bạn muốn từ chối nhận di sản nhưng không biết thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế ra sao? Bạn muốn tìm hiểu thêm về trình tự, thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế?

KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG CHA MẸ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG?

KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG CHA MẸ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG?

Bạn được không rõ mình có được hưởng di sản thừa kế không? Bạn chưa hiểu rõ pháp luật Việt Nam quy định về quyền thừa kế như thế nào? Bạn không biết các trường hợp nào không được quyền hưởng di sản? Bạn thắc mắc không biết nếu con cái không phụng dưỡng chăm sóc bố mẹ về già thì có bị xử phạt không?

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ QUYỀN HƯỞNG DI SẢN

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ QUYỀN HƯỞNG DI SẢN

Bạn muốn để lại di sản thừa kế? Bạn chưa hiểu rõ di sản là gì? Bạn muốn biết pháp luật Việt Nam quy định những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế như thế nào? Bạn thắc mắc những trường hợp nào vẫn được hưởng di sản thừa kế?

CON NUÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ CỦA CHA MẸ NUÔI KHÔNG?

CON NUÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ CỦA CHA MẸ NUÔI KHÔNG?

Bạn muốn để lại di sản thừa kế cho con nuôi? Bạn đang thắc mắc pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về điều kiện được công nhận là con nuôi? Bạn không biết liệu con nuôi có được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ nuôi hay không?

 CHIA DI SẢN KHI DI CHÚC BỊ THẤT LẠC

CHIA DI SẢN KHI DI CHÚC BỊ THẤT LẠC

​Content: Bạn thắc mắc về việc chia di sản thừa kế theo pháp luật khi di chúc bị thất lạc? Bạn chưa biết rõ di chúc thất lạc tìm lại được sẽ xử lý như thế nào? Bạn muốn biết trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc như thế nào?

THỦ TỤC PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT MỚI NHẤT

THỦ TỤC PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT MỚI NHẤT

Di sản thừa kế là gì? Di sản thừa kế theo pháp luật chia như thế nào? Ai được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật? Những trường hợp được thừa kế theo pháp luật? Thủ tục phân chia di sản thừa kế như thế nào? Bạn đang có tranh chấp về phân chia di sản thừa kế theo pháp luật?

KHÔNG CÓ DI CHÚC THÌ TÀI SẢN ĐƯỢC CHIA NHƯ THẾ NÀO

KHÔNG CÓ DI CHÚC THÌ TÀI SẢN ĐƯỢC CHIA NHƯ THẾ NÀO

Không có di chúc thì tài sản chia như nào? Ai được nhận thừa kế nếu không có di chúc? Di sản thừa kế được chia như thế nào? Quyền để lại tài sản theo di chúc? Thừa kế theo pháp luật chia như nào? Bạn đang có tranh chấp về chia di sản thừa kế?

CON RIÊNG CỦA CHỒNG CÓ ĐƯỢC NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG

CON RIÊNG CỦA CHỒNG CÓ ĐƯỢC NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG

Quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật như thế nào? Việc phân chia tài sản giữa các con (con riêng, con đẻ, con nuôi,…) có sự khác nhau hay không? Thủ tục phân chia di sản thừa kế như thế nào?

KHÔNG CÓ DI CHÚC THÌ TÀI SẢN ĐƯỢC CHIA NHƯ THẾ NÀO

KHÔNG CÓ DI CHÚC THÌ TÀI SẢN ĐƯỢC CHIA NHƯ THẾ NÀO

Không có di chúc thì tài sản chia như nào? Di sản thừa kế được chia như thế nào? Chia di sản thừa kế theo pháp luật như nào? Ai được nhận thừa kế nếu không có di chúc? Bạn đang có tranh chấp về chia di sản thừa kế do người chết không để lại di chúc? Bạn không biết mình có được hưởng thừa kế không?

KHÔNG NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THÌ PHẢI LÀM NHỮNG THỦ TỤC GÌ

KHÔNG NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THÌ PHẢI LÀM NHỮNG THỦ TỤC GÌ

Bạn muốn tìm hiểu quy định pháp luật về di sản thừa kế? Bạn băn khoăn rằng không muốn nhận di sản thừa kế có được không? Bạn muốn từ chối nhận di sản thừa kế thì có phải thực hiện thủ tục gì không? Bạn muốn được luật sư tư vấn thủ tục để từ chối nhận di sản?

CON RIÊNG CỦA VỢ CÓ ĐƯỢC NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHỒNG?

CON RIÊNG CỦA VỢ CÓ ĐƯỢC NHẬN DI SẢN THỪA KẾ KHỒNG?

Quy định về thừa kế theo pháp luật như thế nào? Việc phân chia tài sản giữa các con (con riêng,con đẻ, con nuôi,…) có sự khác nhau hay không? Thủ tục phân chia di sản thừa kế như thế nào?

DỊCH VỤ LÀM SỔ ĐỎ SAU KHI CHIA THỪA KẾ

DỊCH VỤ LÀM SỔ ĐỎ SAU KHI CHIA THỪA KẾ

Bạn đang muốn làm sổ đỏ sau khi chia thừa kế ? Bạn đang cần luật sư tư vấn về thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi nhận thừa kế? Bạn muốn làm thủ sang tên đúng pháp luật, nhanh chóng sau khi chia thừa kế?