Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật dân sự

TƯ VẤN VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN

TƯ VẤN VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN

Thế nào là thuê khoán tài sản? Quy định của pháp luật về thuê khoán tài sản như nào? Trong phạm vi bài viết sau, Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn giải đáp những thắc mắc, hiểu rõ về hợp đồng thuê khoán tài sản theo quy định của pháp luật.

TƯ VẤN VỀ PHƯƠNG THỨC BẢO VỀ QUYỀN SỞ HỮU

TƯ VẤN VỀ PHƯƠNG THỨC BẢO VỀ QUYỀN SỞ HỮU

Phương thức bảo vệ quyền sở hữu là gì? Pháp luật quy định như nào để bảo vệ quyền sở hữu của mỗi cá nhân? Trong phạm vi bài viết sau, Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn giải đáp những thắc mắc, hiểu rõ phương thức bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật.

TƯ VẤN VỀ HÌNH THỨC SỞ HỮU RIÊNG

TƯ VẤN VỀ HÌNH THỨC SỞ HỮU RIÊNG

Tài sản thuộc sở hữu riêng và không thuộc sở hữu riêng gồm những gì? Nội dung của quyền sở hữu riêng được quy định như thế nào? Trong phạm vi bài viết sau, Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn giải đáp những thắc mắc, hiểu rõ hình thức sở hữu riêng theo quy định của pháp luật.

TƯ VẤN VỀ HÌNH THỨC SỞ HỮU CHUNG

TƯ VẤN VỀ HÌNH THỨC SỞ HỮU CHUNG

Hình thức sở hữu chung là gì và các loại sở hữu chung theo quy định của pháp luật? Trong phạm vi bài viết, Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn tư vấn về vấn đề này.

TƯ VẤN VỀ QUYỀN BỀ MẶT

TƯ VẤN VỀ QUYỀN BỀ MẶT

Chế định về quyền bề mặt là một trong những chế định có sức sống lâu bền, có vài trò thiết yếu trong bộ luật dân sự 2015. Vậy quyền bề mặt là gì? Các vấn đề pháp lý về quyền bề mặt được pháp luật hiện hành quy định như thế nào? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn làm rõ những quy định của pháp luật Việt Nam về quyền bề mặt trong bài viết sau.

TƯ VẤN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIÁM HỘ

TƯ VẤN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIÁM HỘ

Giám hộ là chế định quan trọng trong pháp luật dân sự Việt Nam. Vậy theo pháp luật hiện hành thì giám hộ là gì? Điều kiện để trở thành người giám hộ? Và quyền, nghĩa vụ của người giám hộ được quy định như thế nào? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn giải đáp những thắc mắc này trong bài viết sau.

TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những chế định có lịch sử sớm nhất trong lịch sử pháp luật dân sự thế giới và cho đến nay vẫn là một trong những chế định quan trọng của pháp luật dân sự. Vậy trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh trong những điều kiện nào? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ làm rõ và từ vấn trong nội dung bài viết sau.

TƯ VẤN VỀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP DI CHÚC KHÔNG CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

TƯ VẤN VỀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP DI CHÚC KHÔNG CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Để di chúc làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế theo di chúc thì di chúc phải hợp pháp, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những trường hợp di chúc không có hiệu lực pháp luật. Vậy pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn giải đáp thắc mắc này trong bài viết sau:

TƯ VẤN VỀ QUYỀN HƯỞNG DỤNG

TƯ VẤN VỀ QUYỀN HƯỞNG DỤNG

Quyền hưởng dụng là một trong các quyền của người không phải chủ sở hữu tài sản. Vậy quyền hưởng dụng được pháp luật quy định như nào? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn làm rõ vấn đề này trong bài viết dưới đây.

TƯ VẤN VỀ CĂN CỨ XÁC LẬP, CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU

TƯ VẤN VỀ CĂN CỨ XÁC LẬP, CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU

Thế nào là căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu? Những trường hợp nào thì quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản? Những trường hợp nào thì chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản? Tất cả sẽ được Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam giải đáp trong bài viết dưới đây

​TƯ VẤN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

​TƯ VẤN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Bạn đang thắc mắc pháp luật quy định như thế nào về hợp đồng mua bán tài sản? Hay đối với chất lượng, giá cả và phương thức thanh toán phải thỏa mãn những yêu cầu gì? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn làm rõ những quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản trong nội dung bài viết dưới đây.

TƯ VẤN VỀ DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

TƯ VẤN VỀ DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Diện và hàng thừa kế là tiêu chí để xác định việc phân chia di sản của người chết. Vậy diện và hàng thừa kế được pháp luật dân sự quy định thế nào? Diện và hàng thừa kế được xác định dựa vào nội dung gì? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn làm rõ nội dung này thông qua bài viết dưới đây.

TƯ VẤN VỀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP DI CHÚC KHÔNG CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

TƯ VẤN VỀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP DI CHÚC KHÔNG CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Thừa kế theo di chúc là gì? Trong trường hợp nào thì di chúc không có hiệu lực pháp luật? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn giải đáp những thắc mắc này trong bài viết dưới đây.

​HỆ QUẢ PHÁP LÍ KHI HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

​HỆ QUẢ PHÁP LÍ KHI HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

Trong quá trình giao kết hợp đồng dân sự, các bên luôn phải chú trọng đến các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Khi một hợp đồng bị vô hiệu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích các bên đặc biệt là mục đích giao kết hợp đồng không thể thực hiện. Để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình cũng đảm bảo quan hệ pháp luật dân sự bạn cần phải có những hiểu biết nhất định về pháp luật hợp đồng.

DI SẢN THỪA KẾ ĐƯỢC PHÂN CHIA NHƯ THẾ NÀO

DI SẢN THỪA KẾ ĐƯỢC PHÂN CHIA NHƯ THẾ NÀO

Các bên có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về di sản thừa kế để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.