Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam

HTC-viet-nam

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn hợp đồng thuê tài sản

TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Với những ưu điểm riêng của hợp đồng thuê tài sản nên hiện nay, nhu cầu sử dụng loại hợp đồng này ngày càng nhiều, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp. Bài viết dưới đây của công ty Luật HTC Việt Nam sẽ cung cấp tới quý khách hàng những vấn đề pháp lí về hợp đồng thuê tài sản gồm những nội dung cụ thể sau:

1. Đặc điểm của hợp đồng thuê tài sản

- Hợp đồng thuê tài sản luôn là hợp đồng có đền bù: Mục đích của bên thuê là nhằm được sử dụng tài sản của người khác trong một thời hạn nhất định. Ngược lại, bên cho thuê hướng tới việc thu được một khoản tiền khi cho người khác sử dụng tài sản của mình. Vì vậy, khi hợp đồng thuê được xác lập thì mỗi bên đều chuyển giao cho nhau những lợi ích , trong đó, bên cho thuê chuyển giao cho bên thuê quyền khai thác công dụng của tài sản, bên thuê chuyển giao cho bên cho thuê một khoản tiền (tiền thuê tài sản).

- Hợp đồng thuê tài sản có thể là hợp đồng ưng thuận, có thể là hợp đồng thực tế: Do pháp luật hiện hành không có quy định khác về thời điểm có hiệu lực của các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản, đồng thời qua tính chất của hợp đồng thuê tài sản nên có thể nói rằng tùy từng trường hợp mà hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng ưng thuận hay hợp đồng thực tế. Nếu các bên không có thỏa thuận khác về thời điểm có hiệu lực thì hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng ưng thuận bởi tại thời điểm giao kết, hợp đồng đã phát sinh hiệu lực dù tài sản thuê chưa được chuyển giao thực tế. Nếu các bên đã thỏa thuận hợp đồng chỉ có hiệu lực khi bên cho thuê đã chuyển giao tài sản thuê cho bên thuê thì hợp đồng đó là một hợp đồng thực tế.

- Hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng song vụ: từ thời điểm có hiệu lực, các bên trong hợp đồng thuê tài sản đều có quyền và nghĩa vụ đối với nhau.

2. Đối tượng hợp đồng thuê tài sản

Mục đích của hợp đồng thuê tài sản là bên thuê được sử dụng tài sản thuê trong một thời hạn nhất định, khi hết thời hạn đó, bên thuê phải trả lại cho bên cho thuê chính tài sản đã thuê nên đối tượng của hợp đồng thuê tài sản phải là vật đặc định và không tiêu hao. Khi hết kỳ hạn thuê, người thuê tài sản phải trả lại bên cho thuê chính tài sản đã thuê. Trong trường hợp tài sản thuê bị mất mát hoặc tiêu hủy, thì bên thuê tài sản phải bồi thường bằng tiền đổi với giá trị của tài sản thuê. Khi muốn đưa vật cùng loại vào cho thuê thì bên cho thuê phải đặc định hoá vật cùng loại đó.

3. Gía thuê

- Giá thuê do các bên thoả thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê.

4. Thời hạn thuê tài sản

Điều 474 BLDS 2015 quy định :

1. Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.

2. Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.

Thời hạn thuê do các bên thoả thuận. Trường hợp các bên không có thỏa thuận về thời hạn thuê trong hợp đồng, thì thời hạn thuê được xác định theo mục đích thuê, nghĩa là hợp đồng thuê sẽ được coi là hết hạn vào thời điểm bên thuê đã đạt được mục đích thuê.

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê tài sản

4.1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê tài sản.

– Giao tài sản cho thuê để bên thuê sử dụng trong một thời hạn như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Bên cho thuê phải giao tài sản cho thuê đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng và đúng thời điểm, địa điểm đã được hai bên thỏa thuận;

– Bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê; có nghĩa vụ phải cung cấp những thông tin cần thiết về tình trạng tài sản và việc sử dụng tài sản cho thuê;

– Bảo đảm tài sản cho thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê để bên thuê có thể sử dụng bình thường trong suốt thời gian thuê; trong thời gian cho thuê, bên cho thuê phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản cho thuê và phải chịu những phí tổn đó; nếu sửa chữa tài sản thuộc trách nhiệm của bên cho thuê, nhưng bên thuê đã báo trước và tự sửa chữa, thì phí tổn liên quan đến sửa chữa tài sản bên cho thuê phải chịu; nếu tài sản cho thuê bị tranh chấp về quyền sở hữu làm cho bên thuê không sử dụng tài sản ổn định, thì bên thuê còn phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê và bên thuê còn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng.

– Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ những hao mòn tự nhiên trong quá trình bên thuê sử dụng tài sản; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi giao, thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường những thiệt hại đó. Bên cho thuê tài sản có quyền yêu cầu bên thuê trả đủ tiền thuê đúng thời hạn, đúng phương thức đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê tài sản.

- Trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thỏa thuận. Nếu các bên không thỏa thuận về thời hạn trả tiền thuê, thì việc trả tiền được xác định theo tập quán nơi trả tiền hoặc trả tiền khi bên thuê trả lại tài sản thuê.

- Bên thuê phải coi tài sản thuê như của chính mình, sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, đúng mục đích đã ghi trong họp đồng hoặc ước đoán theo tình trạng thực tế. Nếu bên thuê vi phạm, bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản, đơn phương chấm dứt thực hiện họp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

- Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị của tài sản, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán những chi phí họp lý.

- Khi hợp đồng đã hết hạn, bên thuê có nghĩa vụ hoàn trả tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ những hao mòn tự nhiên. Nếu hết thời hạn thuê mà bên thuê không trả lại tài sản thuê, thì bên thuê phải trả thêm tiền từ thời điểm quá hạn và phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.

- Ngoài ra, bên thuê có thể bị phạt do chậm trả, nếu trong họp đồng các bên có thỏa thuận. Nếu tài sản thuê bị hư hỏng hoặc không còn giữ được như tình trạng đã ước định trong họp đồng (sử dụng quá công suất, bảo quản, giữ gìn không tốt, không sử dụng đúng quy trình kỹ thuật…) do lỗi của bên thuê, thì bên thuê phải chịu những phí tổn về sửa chữa. Trong trường họp do lỗi của bên thuê mà tài sản thuê bị hư hỏng hoàn toàn, bị mất, bị tiêu hủy thì bên thuê phải bồi thường toàn bộ giá trị của tài sản thuê. Nếu tài sản thuê là gia súc thì bên thuê phải trả cả gia súc được sinh ra trong thời hạn thuê, nếu các bên không có thỏa thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê.

- Nếu tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền: yêu cầu bên cho thuê sửa chữa tài sản; giảm giá thuê; đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về những vấn đề pháp lí của hợp đồng thuê tài sản. Công ty TNHH Luật HTC Việt Nam rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lí. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn một cách tốt nhất.

Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp và đóng góp xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà SUDICO - CT1, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Đường Vũ Quỳnh, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Mobile: 0989.386.729; 0967.927.483.

Email: htcvn.law@gmail.com

Website: https://htc-law.com; https://luatsuchoban.vn.Gọi ngay

Zalo