Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ

THỦ TỤC CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

THỦ TỤC CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả là một trong những quyền của tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả được pháp luật ghi nhận và bảo hộ. Nhà nước đã thể hiện sự bảo hộ của mình về quyền và lợi ích hợp pháp của các tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm bằng việc cấp cho tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Tuy nhiên có những trường hợp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bị rách nát, bị mất thì phải làm như thế nào?

XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Để bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, pháp luật quy định ba biện pháp để xử lý các hành vi xâm phạm quyền. Tuỳ theo tính chất và mức độ xâm phạm, hành vi xâm phạm có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự.

TƯ VẤN TRA CỨU THÔNG TIN ĐẾN ĐĂNG KÝ VỀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

TƯ VẤN TRA CỨU THÔNG TIN ĐẾN ĐĂNG KÝ VỀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Bản quyền tác giả là quyền của chủ sở hữu các sáng tạo tinh thần có thể là các tác phẩm viết: bài viết về khoa học hay văn học, các tác phẩm truyện văn học; tác phẩm nghệ thuật (điêu khắc), tác phẩm nhạc (bài hát), ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim và các chương trình truyền thanh, truyền hình, phần mền máy tính, …. Tra cứu bản quyền tác giả trước khi tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả là việc cần thực hiện để đánh giá khả năng đăng ký bản quyền tác giả trước khi chính thức nộp đơn đăng ký.

TƯ VẤN CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

TƯ VẤN CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu vì một lý do nào đó mà văn bằng bảo hộ bị mất hoặc bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được thì chủ sở hữu nhãn hiệu có thể yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

Theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ có hiệu lực tại quốc gia đăng ký. Nhãn hiệu được đăng ký tại Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì nhãn hiệu đó chỉ có giá trị bảo hộ tại Việt Nam. Nếu muốn nhãn hiệu của mình được bảo hộ ở những quốc gia khác thì phải tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU, XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU, XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Theo quy định tại khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh, hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

TƯ VẤN VỀ NHÃN HIỆU TRÙNG HOẶC TƯƠNG TỰ GÂY NHẦM LẪN VỚI  NHÃN HIỆU KHÁC ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

TƯ VẤN VỀ NHÃN HIỆU TRÙNG HOẶC TƯƠNG TỰ GÂY NHẦM LẪN VỚI NHÃN HIỆU KHÁC ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo quy định của pháp luật. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Một trong những điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ là không được trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc bảo hộ trước đó cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự.

THỦ TỤC CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

THỦ TỤC CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Văn bằng bảo hộ gồm nhiều loại khác nhau, như: bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, bằng bảo hộ giống cây trồng.

TƯ VẤN VỀ NỘI DUNG VÀ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẰNG BẢO HỘ

TƯ VẤN VỀ NỘI DUNG VÀ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẰNG BẢO HỘ

Quyền sở hữu trí tuệ là kết quả của quá trình sáng tạo, đầu tư trí tuệ, công sức, tiền bạc của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, thông qua văn bằng bảo hộ việc bảo hộ tài sản trí tuệ sẽ khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản phẩm, ngành nghề kinh doanh. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích về nội dung và hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, KHỞI KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, KHỞI KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Cùng với tầm quan trọng ngày càng tăng của sở hữu trí tuệ, các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ cũng xảy ra ngày càng nhiều hơn. Tranh chấp sở hữu trí tuệ là một loại tranh chấp dân sự hoặc tranh chấp thương mại cụ thể, bởi vậy việc giải quyết loại tranh chấp này dựa trên cơ sở nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định chung trong Bộ luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, đây là loại tranh chấp đặc thù xuất phát từ tính chất vô hình của các đối tượng sở hữu trí tuệ; hơn nữa đây lại là loại tranh chấp còn tương đối mới mẻ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý về trình tự, thủ tục khởi kiện liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan.

TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu. Tuy nhiên không phải tất cả các quyền nhân thân và tài sản của quyền tác giả và quyền liên quan đều được phép chuyển nhượng.

TƯ VẤN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN (P3)

TƯ VẤN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN (P3)

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được tiến hành như sau theo quy định của Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 và Nghị định 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả như sau:

TƯ VẤN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN P2

TƯ VẤN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN P2

Khi đề cập đến quyền tác giả đối với những tác phẩm không thể không nhắc tới quyền liên quan đến quyền tác giả đó. Quyền liên quan được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, bao gồm: quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và quyền của tổ chức phát sóng.

TƯ VẤN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

TƯ VẤN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Sở hữu trí tuệ là phạm trù rộng, bao gồm ba lĩnh vực khác nhau gồm: quyền tác giả và quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng. Trong lĩnh vực công nghiệp và giống cây trồng, các quyền phải được xác lập bằng việc cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong khi đó, quyền tác giả và quyền liên quan được bảo hộ theo cơ chế các quyền tự động phát sinh ngay sau khi tác phẩm được hình thành. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung tư vấn về quyền tác giả và quyền theo pháp luật Việt Nam.

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện mà pháp luật quy định. Để thực hiện được hoạt động này thì không thể thiếu hợp đồng nhượng quyền thương mại. Hãy cùng HTC Việt Nam theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về cách thức soạn thảo hợp đồng thương mại.