Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

THỦ TỤC RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO

THỦ TỤC RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện khi xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù. Người được hưởng án treo phải chịu thời gian thử thách nhất định và có thể được rút ngắn thời gian thử thách. Nếu trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo phạm tội mới thì Tòa án sẽ quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án treo. Do vậy, người được hưởng án treo thường mong muốn được rút ngắn thời hạn thử thách. Vậy quy định của pháp luật về thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo như thế nào?

I. Cơ sở pháp lý

- Luật Thi hành án hình sự năm 2019

- Thông tư số: 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo.


II. Nội dung tư vấn

1. Nguyên tắc, điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Điều 3 và 4 Thông tư số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo quy định:

- Nguyên tắc rút ngắn thời gian thử thách của án treo:

+ Tuân thủ quy định của pháp luật.

+ Bảo đảm chính sách khoan hồng, nhân đạo và xã hội chủ nghĩa.

+ Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được hưởng án treo.

+ Khuyến khích người được hưởng án treo tự giác phấn đấu, tích cực học tập, lao động, chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định thi hành án và nghĩa vụ của người được hưởng án treo.

- Điều kiện để được Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo:

+ Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách của án treo;

+ Có nhiều tiến bộ, được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của người được hưởng án treo; chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế nơi làm việc; tích cực lao động, học tập và sửa chữa lỗi lầm; thực hiện đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo quyết định của bản án;

+ Được Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát giáo dục người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản.

- Mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 4 Thông tư 08/2012, người được hưởng án treo một năm chỉ được rút ngắn thời gian thử thách một lần từ một tháng đến một năm. Người được hưởng án treo có thể rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải đảm bảo thực tế chấp hành thời gian thử thách là ba phần tư thời gian thử thách Tòa án đã tuyên.

Trường hợp người được hưởng án treo lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và có đủ các điều kiện được đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo thì Tòa án có thể quyết định rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.

2. Thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo được quy định tại Điều 90 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và được cụ thể hóa tại các điều 5, 6 Thông tư 08/2012. Theo đó, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo gồm:

Thứ nhất, đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo

- Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo có trách nhiệm rà soát người đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật Thi hành án hình sự, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu kèm theo tài liệu có liên quan để đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ và có văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người có đủ điều kiện gửi đến Tòa án và Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp xét thấy không đủ điều kiện lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập hồ sơ và có văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người có đủ điều kiện gửi đến Tòa án và Viện kiểm sát quân sự khu vực. Trường hợp xét thấy không đủ điều kiện lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có văn bản thông báo cho đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

Thứ hai, xét quyết định rút ngắn thời gian thử thách

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo cư trú hoặc làm việc thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách. Thành phần Hội đồng gồm 03 Thẩm phán; phiên họp có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung.

Thứ ba, ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo, Tòa án phải gửi quyết định đó cho người chấp hành án, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, cơ quan đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Tòa án đã ra quyết định cho hưởng án treo, Sở Tư pháp nơi Tòa án ra quyết định cho hưởng án treo có trụ sở.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thủ tục rút ngắn thời hạn thử thách của án treo. Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng khách hàng giải quyết mọi vấn đề pháp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất.

(Ngát)

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà CT 1 - SUDICO Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, đường Vũ Quỳnh, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: htcvn.law@gmail.com

Website: https://htc-law.com ; https://luatsuchoban.vn


Xem thêm bài viết liên quan:

Phạm tội mới trong thời gian được hưởng án treo bị xử lý như thế nào