Trang chủ

NƠI YÊN TÂM ĐỂ CHIA SẺ VÀ ỦY THÁC

Tư vấn pháp luật 24/24

Luật sư có trình độ chuyên môn cao

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

TƯ VẤN CÁCH THỨC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Hiện nay trong nền kinh tế thị trường Việt Nam đang có nhiều công ty hoạt động với nhiều loại hình khác nhau, một trong số đó là công ty cổ phần. Công ty cổ phần có nhiều ưu điểm của công ty đối vốn. Tính chất đó thể hiện rõ nhất ở việc tự do chuyển nhượng cổ phần của các thành viên.

1. Các cách thức chuyển nhượng cổ phần.

Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Khoản 2 Điều 126 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

"Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán."

Như vậy, có hai hình thức để cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, đó là: thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thông qua sàn giao dịch chứng khoán.

Hình thức chuyển nhượng thông qua hợp đồng: đây được xem như một hợp đồng dân sự mua bán chuyển nhượng cổ phần giữa bên chuyển nhượng (bên bán) và bên nhận chuyển nhượng (bên mua). Hai bên có thể thỏa thuận về giá chuyển nhượng, số cổ phần chuyển nhượng, cách thức thanh toán… Hợp đồng được lập bằng văn bản và phải có chữ ký của cả hai bên hoặc do người đại diện theo ủy quyền của họ ký.

Hình thức chuyển nhượng cổ phần thông qua sàn giao dịch chứng khoán: người muốn chuyển nhượng cổ phần có thể thông qua doanh nghiệp phát hành chứng khoán đăng ký với Ủy ban chứng khoán nhà nước để thực hiện việc chào bán cổ phần ra thị trường.

Tính tự do chuyển nhượng cổ phần của cổ đông làm cho cổ đông trong công ty cổ phần thay đổi, song tài sản công ty vẫn ổn định bảo đảm cho hoạt động bình thường của công ty. Có thể khẳng định, nhờ có tính tự do vận động của cổ phần mà đã phát sinh thị trường chứng khoán.

2. Các trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần

Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo điều lệ của công ty. Mặc dù có điều lệ quy định, nhưng vẫn phải ghi việc hạn chế đó trên cổ phiếu tương ứng.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng.

Cổ phần của cổ đông sáng lập sở hữu chỉ được chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác trong vòng 03 năm kể từ khi đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên nếu được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông có quyền chuyển nhượng cho người khác. Điều kiện này không áp dụng đối với cổ đông sáng lập tham gia góp vốn sau khi đăng ký doanh nghiệp.

3. Hệ quả của việc chuyển nhượng cổ phần

Cổ đông của công ty thay đổi tuy nhiên tài sản công ty vẫn ổn định.

Công ty có thể tiến hành thay đổi/ bổ sung cổ đông.

Trường hợp việc chuyển nhượng cổ phần dẫn tới thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập thì cần tiến hành thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập theo quy định của Nghị định 78/2015 ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2015.

Cá nhận chuyển nhượng cổ phần cần lưu ý đến quy định nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần.

4. Dịch vụ pháp lý của Công ty Luật HTC Việt Nam cung cấp liên quan đến chuyển nhượng cổ phần:

- Tư vấn thủ tục liên quan đến chuyển nhượng cổ phần

- Tư vấn hệ quả pháp lý khi chuyển nhượng cổ phần

- Tư vấn thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

- Tư vấn lựa chọn cách thức chuyển nhượng cổ phần

- Tư vấn liên quan đến vấn đề nộp thuế khi tiến hành chuyển nhượng cổ phần

- Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại cơ quan có thẩm quyền.

Việc linh hoạt trong chuyển nhượng vốn góp là một trong những ưu điểm đặc biệt của loại hình công ty cổ phần, tuy nhiên việc chuyển nhượng cổ phần cũng gây ra nhiều thay đổi cho doanh nghiệp trong cơ cấu và tổ chức. Công ty luật HTC Việt Nam luôn cung cấp dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trọn gói, hiệu quả, uy tín với chi phí hợp lý nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: htcvn.law@gmail.com

Website: https://htc-law.com; https://luatsuchoban.vnGọi ngay

Zalo