Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những chế định có lịch sử sớm nhất trong lịch sử pháp luật dân sự thế giới và cho đến nay vẫn là một trong những chế định quan trọng của pháp luật dân sự. Vậy trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh trong những điều kiện nào? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ làm rõ và từ vấn trong nội dung bài viết sau.

I. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật dân sự 2015.


II. Nội dung tư vấn

1. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì?

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại trách nhiệm dân sự. Theo đó, người vi phạm nghĩa vụ pháp lý gây tổn hại cho người khác phải bồi thường những tổn thất mà mình gây ra mà giữa người có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại và người bị thiệt hại không có việc giao kết hợp đồng hoặc có hợp đồng những hành vi gây thiệt hại không thuộc hành vi thực hiện hợp đồng.

2. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng sẽ phát sinh khi thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định, cụ thể:

- Có thiệt hại xảy ra

Nếu không có thiệt hại thì cũng không phát sinh trách nhiệm bồi thường. Thiệt hại được hiểu là sự giảm bớt những lợi ích vật chất và phi vật chất của một chủ thể xác định được trên thực tế bằng một khoản tiền cụ thể.

- Có hành vi gây thiệt hại hoặc có sự kiện tài sản gây thiệt hại xảy ra trên thực tế

Hành vi trái pháp luật gây thiệt hại để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại được hiểu là hành vi mà pháp luật cấm, không cho phép thực hiện. Nó có thể dưới dạng hành động hoặc không hành động. Tuy nhiên, có những hành vi tuy rằng gây thiệt hại nhưng hành vi đó không bị coi là trái pháp luật thì người thực hiện hành vi đó không phải chịu trách nhiệm bổi thường như các trường hợp: Do yêu cầu của nghề nghiệp phải gây thiệt hại, phòng về chính đáng, do sự kiện bất ngờ hoặc thực thi bản án, quyết định của Tóa án,…

Đối với sự kiện tài sản gây thiệt hại thì phải do chính sự kiện gây thiệt hại của tài sản như thiệt hại xảy ra do tự thân hoạt động của nguồn nguy hiểm cao độ, do cây cối đổ, gãy hay nhà cửa, công trình xây dựng sụp đổ, sụt lở,… mà không có yếu tố tác động của hành vi con người.

- Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại hay sự kiện tài sản gây thiệt hại và thiệt hại xảy ra.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại chỉ phát sinh khi thiệt hại là hậu quả (có sau) đã xảy ra do hành vi gây thiệt hại là nguyên nhân (có trước). Nếu không có hành vi gây thiệt hại thì không có hậu quả, không có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và hậu quả xảy ra thì không phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, khi xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cần quan tâm đến yếu tố lỗi các bên. Lỗi của người vi phạm là là một trong những điều kiện có thể làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt thiệt hại chứ không phải là yếu tố bắt buộc. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng, do lỗi của bên bị thiệt hại.

Như vậy, trong một số trường hợp người chịu trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại xảy ra không phải do lỗi của mình, ví dụ trong một số trường hợp phải bồi thường thiệt hại do súc vật hoặc cây cối gây ra.

(Lưu Duy Đạt.132)

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà CT 1 - SUDICO Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, đường Vũ

Quỳnh, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: htcvn.law@gmail.com

Website: https://htc-law.com; https://luatsuchoban.vn


Xem thêm bài viết liên quan:

Tư vấn về trách nhiệm dân sự xảy ra khi tai nạn giao thông

Tư vấn về hợp đồng

Tư vấn về bồi thường thiệt hại của cha ma do con gây ra