Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam

HTC-viet-nam

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

TRẢ TIỀN THUÊ KHOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC TRẢ

Hợp đồng giao khoán là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền thù lao đã thỏa thuận. Việc trả tiền thuê khoán và phương thức trả như thế nào được HTC Việt Nam trình bày thông qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý: Điều 488 Bộ luật Dân sự năm 2015

Theo đó việc trả tiền thuê khoán được thực hiện như sau:

Tiền thuê khoán có thể bằng hiện vật, bằng tiền hoặc bằng việc thực hiện một công việc.

Bên thuê khoán phải trả đủ tiền thuê khoán cho dù không khai thác công dụng tài sản thuê khoán.

Khi giao kết hợp đồng thuê khoán, các bên có thể thỏa thuận điều kiện về việc giảm tiền thuê khoán; nếu hoa lợi, lợi tức bị mất ít nhất là một phần ba do sự kiện bất khả kháng thì bên thuê khoán có quyền yêu cầu giảm hoặc miễn tiền thuê khoán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp bên thuê khoán phải trả hiện vật theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác công dụng của tài sản thuê khoán thì phải trả vào thời điểm kết thúc thời vụ hoặc kết thúc chu kỳ khai thác, trừ trường hợp có thỏa thuận khác

Trường hợp bên thuê khoán phải thực hiện một công việc thì phải thực hiện đúng công việc đó.

Cũng như trong hợp đồng thuê tài sản thông thường, nghĩa vụ quan trọng nhất của bên thuê khoán tài sản là trả tiền thuê khoán. Tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên mà việc thuê khoán tài sản có thể được trả bằng hiện vật hoặc bằng tiền và được thanh toán theo thời vụ, theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh phù hợp với tính chất của đối tượng thuê khoán. Ví dụ, khi thuê khoán đất nông nghiệp để trồng hoa màu hoặc trồng lúa, tùy thuộc vào độ màu mỡ của đất đai, các bên có thể thỏa thuận giá cả của việc thuê khoán được thanh toán bằng một khoản tiền nhất định trên một hécta đất; hoặc là khi đến mùa thu hoạch bên thuê khoán sẽ trả cho bên cho thuê khoán một khối lượng hoa màu, hoặc lúa trên một hécta đất.

Nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì trong trường hợp bên thuê khoán phải trả hiện vật theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác công dụng của tài sản thuê, thì bên thuê khoán phải trả vào thời điểm kết thúc thời vụ hoặc kết thúc chu kỳ khai thác.

Ngoài ra, giá cả của hợp đồng thuê khoán tài sản cũng có thể được tính bằng việc bên thuê khoán phải thực hiện cho bên cho thuê khoán một công việc nhất định. Ví dụ, A ký với B một hợp đồng thuê khoán tài sản là một chiếc máy cày. Theo hợp đồng này, A phải giao cho B chiếc máy cày để sử dụng và hưởng lợi ích từ chiếc máy đó; đồng thời B có nghĩa vụ phải cày cho A mảnh ruộng vào đầu mùa vụ, và cuối mùa giúp A thu hoạch lúa. Như vậy, trong trường hợp nghĩa vụ của bên thuê khoán phải thực hiện một công việc (thay vì phải trả một khoản tiền hoặc hiện vật), thì bên thuê khoán phải thực hiện đúng công việc đó theo đúng thời hạn, địa điểm như đã thỏa thuận.

Vì mục đích của bên thuê khoán tài sản là phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, bên thuê khoán được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán; đồng thời bên thuê khoán cũng phải chịu mọi rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê khoán. Dù bên thuê khoán có khai thác công dụng tài sản thuê khoán hay không, bên thuê khoán vẫn phải trả đủ tiền thuê khoán theo đúng thời gian, địa điểm và phương thức đã thỏa thuận. Để cùng hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau khi giao kết hợp đồng thuê khoán tài sản, các bên cũng có thể thỏa thuận về việc miễn, giảm tiền thuê khoán trong trường hợp bị mất ít nhất một phần ba hoa lợi, lợi tức do sự kiện bất khả kháng mà bên thuê khoán không thể khắc phục được (Ví dụ: bão lụt, thiên tai...).

Thời hạn trả tiền thuê khoán do các bên thỏa thuận, trường hợp các bên không có thỏa thuận thì bên thuê khoán phải thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi tháng; trường hợp thuê khoán theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì phải thanh toán chậm nhất khi kết thúc chu kỳ sản xuất, kinh doanh đó.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam về trả tiền thuê khoán và phương thức trả. Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lí. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn một cách tốt nhất.

Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp và đóng góp xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà SUDICO - CT1, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Đường Vũ Quỳnh, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Mobile: 0989.386.729; 0967.927.483.

Email: htcvn.law@gmail.com

Website: https://htc-law.com; https://luatsuchoban.vn.

Lê Thị Nguyệt HàGọi ngay

Zalo