Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật Hình sự

TƯ VẤN MỨC PHẠT DÀNH VỚI HÀNH VI HIẾP DÂM TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI

TƯ VẤN MỨC PHẠT DÀNH VỚI HÀNH VI HIẾP DÂM TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về mức phạt dành cho hành vi hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi từ đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

​VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA ĐỐI VỚI BỊ CÁO TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

​VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA ĐỐI VỚI BỊ CÁO TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp khi bị tố tụng để có thể được luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN CÁC HÌNH PHẠT DÀNH CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

​TƯ VẤN CÁC HÌNH PHẠT DÀNH CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các hình phạt dành cho người dưới 18 tuổi phạm tội để có thể đảm bảo quyền và lợi ích của mình.

TƯ VẤN HÌNH THỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI CHO VAY NẶNG LÃI TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

TƯ VẤN HÌNH THỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI CHO VAY NẶNG LÃI TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp khi bị xâm phạm trong việc vay tiền để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

LUẬT SƯ TƯ VẤN HÌNH PHẠT VỚI TỘI TỔ CHỨC MÔI GIỚI CHO NGƯỜI KHÁC NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM TRÁI PHÉP

LUẬT SƯ TƯ VẤN HÌNH PHẠT VỚI TỘI TỔ CHỨC MÔI GIỚI CHO NGƯỜI KHÁC NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM TRÁI PHÉP

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về hình phạt dành cho cá nhân, tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép để không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm pháp luật.

​THAM GIA ĐUA XE TRÁI PHÉP GÂY CHẾT NGƯỜI THÌ BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NHƯ THẾ NÀO?

​THAM GIA ĐUA XE TRÁI PHÉP GÂY CHẾT NGƯỜI THÌ BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NHƯ THẾ NÀO?

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về hành vi đua xe trái phép gây chết người để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TỘI VI PHẠM CHẾ ĐỘ MỘT VỢ, MỘT CHỒNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015?

​TỘI VI PHẠM CHẾ ĐỘ MỘT VỢ, MỘT CHỒNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015?

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp khi bị xâm phạm hạnh phúc gia đình.

​TƯ VẤN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CÓ THỂ BỊ TRUY CỨU KHI TRỐN CÁCH LY COVID 19

​TƯ VẤN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CÓ THỂ BỊ TRUY CỨU KHI TRỐN CÁCH LY COVID 19

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm hình sự có thể bị truy cứu khi trốn cách ly covid 19 để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​TƯ VẤN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VỚI TỘI LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO NGƯỜI

​TƯ VẤN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VỚI TỘI LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO NGƯỜI

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp khi bị xâm phạm trong việc lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA VỤ ÁN HÌNH SỰ

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Để nhờ luật sư bào chữa cho hành vi vi phạm của người phạm tội thì người này cần thực hiện thủ tục như thế nào để mời luật sự bào chữa cho mình? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam với đội ngũ Luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm hành nghề luôn sẵn sàng hỗ trợ bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình nhé.

​THỦ TỤC NHỜ LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

​THỦ TỤC NHỜ LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Để nhờ luật sư bào chữa cho hành vi vi phạm của người phạm tội thì người này cần thực hiện thủ tục như thế nào để mời luật sự bào chữa cho mình? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam với đội ngũ Luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm hành nghề luôn sẵn sàng hỗ trợ bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình nhé.

​VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA VỤ ÁN HÌNH SỰ

​VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Vai trò của luật sư được thể hiện rõ nét nhất thông qua việc tranh tụng tại phiên tòa. Điều này đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng, không lệ thuộc vào ý chí chủ quan của người tiến hành tố tụng. Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam với đội ngũ Luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm hành nghề luôn sẵn sàng hỗ trợ bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình nhé.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Nói đến cụm từ “người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” có vẻ mang tính mường tượng, khó hiểu, mập mờ. Trong thực tiễn, có những trường hợp được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng khi chủ thể này được gọi đến cơ quan tiến hành tố tụng để làm việc thì họ lại cho rằng “tôi không liên quan gì cả”. Từ đó, chúng ta phải hiểu, giải thích, làm rõ về “quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” là như thế nào. Xin vui lòng tiếp tục theo dõi dưới đây:

NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC

NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC

Người tố giác và người bị tố giác là hai chủ thể có lợi ích đối kháng, xung đột nhau, ảnh hưởng đến nhau, xâm phạm nhau. Trên thực tế, có những quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính nhưng người tố giác lại tố giác ở quan hệ pháp luật hình sự. Do đó, người bị tố giác bị rơi vào tình huống pháp lý hình sự. Vậy, người bị tố giác có quyền, nghĩa vụ gì? Cần làm gì để bảo vệ mình. Sau đây là những căn cứ pháp lý để người bị tố giác biết mình được, cần làm gì:

NGƯỜI TỐ GIÁC, BÁO TIN VỀ TỘI PHẠM

NGƯỜI TỐ GIÁC, BÁO TIN VỀ TỘI PHẠM

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của nền kinh tế thì kéo theo đó là sự gia tăng tội phạm trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc tố giác, báo tin về tội phạm là quyền, trách nhiệm của mọi người dân đã góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống, xử lý tội phạm; nhằm đem lại cuộc sống yên bình trong nhân dân. Những quy định pháp luật hình sự từ năm 2015 đến nay về người tố giác, báo tin về tội phạm cơ bản đã đảm bảo được những quyền lợi, cơ chế bảo vệ cho người tố giác, báo tin về tội phạm.