Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật Hình sự

ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC

ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC

Các bên có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực dân sự để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​THỦ TỤC KHÁNG CÁO BẢN ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM

​THỦ TỤC KHÁNG CÁO BẢN ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM

Các bên có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực dân sự để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

HẬU QUẢ PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU

HẬU QUẢ PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU

Hợp đồng vô hiệu là trường hợp hợp đồng được giao kết giữa các bên có những điều khoản không được pháp luật công nhận, trái với quy định của pháp luật, vậy khi hợp đồng vô hiệu sẽ để lại hậu quả pháp lý gì?

CÁCH VIẾT​ ĐƠN KHÁNG CÁO BẢN ÁN DÂN SỰ

CÁCH VIẾT​ ĐƠN KHÁNG CÁO BẢN ÁN DÂN SỰ

Kháng cáo bản án đã được Tòa án tuyên là quyền của mỗi đương sự tham gia trong vụ việc đó, vậy việc kháng cáo như nào là đúng trình tự, thủ tục và thời hạn kháng cáo được quy định như thế nào - công ty Luật HTC Việt Nam xin được tư vấn dưới đây.

TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC KHÁNG CÁO BẢN ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM

TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC KHÁNG CÁO BẢN ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm để có thể giải quyết nhanh chóng vấn đề của mình.

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI PHẠM TỘI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LUẬT SƯ BÀO CHỮA

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI PHẠM TỘI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LUẬT SƯ BÀO CHỮA

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ các quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp được chỉ định luật sư bào chữa để có thể giải quyết nhanh chóng vấn đề của mình

LUẬT SƯ TƯ VẤN VỀ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ÁN TREO

LUẬT SƯ TƯ VẤN VỀ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ÁN TREO

Cá nhân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ các quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện hưởng án treo để có thể giải quyết nhanh chóng vấn đề của mình.

​TƯ VẤN VỀ XIN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP KHI ĐƯỢC XÓA ÁN TÍCH

​TƯ VẤN VỀ XIN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP KHI ĐƯỢC XÓA ÁN TÍCH

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ các quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp khi được xóa án tích để có thể giải quyết nhanh chóng vấn đề của mình.

THẾ NÀO LÀ VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG?

THẾ NÀO LÀ VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG?

Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích. Vậy trường hợp trong quá trình phòng vệ đã vượt quá giới hạn thì sẽ gặp phải bất lợi như thế nào nếu bị khởi tố và các vấn đề pháp lý liên quan. Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn giải đáp những thắc mắc trên trong bài viết sau.

​TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC XÓA ÁN TÍCH

​TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC XÓA ÁN TÍCH

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện và thủ tục xóa án tích để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

LUẬT SƯ TRANH TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

LUẬT SƯ TRANH TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Trong hoạt động tố tụng hình sự, Luật sư đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần tìm ra sự thật khách quan của vụ án, tránh oan, sai, công lý được thực thi đúng pháp luật, quyền con người được bảo đảm. Vai trò của luật sư được thể hiện trong các giai đoạn tố tụng hình sự, nhưng ở giai đoạn xét xử, vai trò của luật sư được thể hiện rõ nét và toàn diện nhất. Vậy luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự thường làm gì và có vai trò như thế nào? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn giải đáp những thắc mắc trên trong bài viết sau.

TƯ VẤN MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

TƯ VẤN MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO BẮT BUỘC PHẢI CÓ LUẬT SƯ?

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO BẮT BUỘC PHẢI CÓ LUẬT SƯ?

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về các quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp khi tham gia tố tụng để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​THỦ TỤC MỜI LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

​THỦ TỤC MỜI LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự để có thể được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và vẫn giữ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

​LUẬT SƯ BÀO CHỮA ĐƯỢC THAM GIA TỪ GIAI ĐOẠN NÀO CỦA VỤ ÁN?

​LUẬT SƯ BÀO CHỮA ĐƯỢC THAM GIA TỪ GIAI ĐOẠN NÀO CỦA VỤ ÁN?

Người dân có nhu cầu nên dựa trên những tư vấn của công ty Luật HTC Việt Nam nhằm nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về giai đoạn luật sư có thể tham gia để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.