Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam

HTC-viet-nam

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Tư vấn pháp luật Hình sự

TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM PHẢI CHỊU MỨC PHẠT NHƯ THẾ NÀO

TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM PHẢI CHỊU MỨC PHẠT NHƯ THẾ NÀO

Câu hỏi của bạn: Chào Luật sư, tôi có một người bạn, người ấy sinh tháng 12 năm 1984 lấy vợ sinh 11 năm 1989. Khi 2 người quan hệ thì vợ bạn tôi chưa đủ 16 tuổi có có con sinh tháng 8 năm 2004. Nay bạn tôi muốn ly hôn nên cô gái này đòi kiện bạn tôi vì tội giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, nếu cô này kiện kiên tôi thì bạn tôi có phải chịu trách nhiệm hình sự nữa không ạ?

CHẾ ĐỊNH ÁN TREO THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

CHẾ ĐỊNH ÁN TREO THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Án treo là chế định pháp lý hình sự liên quan đến việc chấp hành hình phạt. Được quy định trong Bộ luật hình sự 2015 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tố giác tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân để đảm bảo sự thực thi nghiêm túc của pháp luật. Trong những trường hợp chứng kiến hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân - Mỗi công dân đều có quyền gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Hành vi tố giác tội phạm được pháp luật bảo vệ.

ĐỘ TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA  PHÁP LUẬT

ĐỘ TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là một nội dung rất quan trọng trong việc xác định trách nhiệm hình sự của người thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, việc Kiểm sát viên nắm vững quy định này có ý nghĩa rất lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần không để xảy ra oan, sai, lọt tội phạm.

HÌNH PHẠT TỬ HÌNH THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

HÌNH PHẠT TỬ HÌNH THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực vào ngày 1/1/2018 với nhiều thay đổi mức hình phạt so với Bộ luật Hình sự 1999, trong đó có một số tội danh không áp dụng án tử hình.

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 VỀ BỊ HẠI

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 VỀ BỊ HẠI

Bị hại là một trong những chủ thể tham gia tố tụng hình sự, việc tham gia tố tụng của họ là nhằm bảo vệ, khôi phục những quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị hành vi phạm tội xâm phạm. Mặt khác, sự tham gia của họ trong tố tụng hình sự là nhân tố góp phần quan trọng trong việc đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và xác định sự thật khách quan của vụ án.

TƯ VẤN VỀ KHÁNG CÁO VÀ ĐƠN KHÁNG CÁO VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

TƯ VẤN VỀ KHÁNG CÁO VÀ ĐƠN KHÁNG CÁO VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Kháng cáo là hành vi tố tụng sau khi xử sơ thẩm, nếu đương sự không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm thì có quyền chống án. Thuật ngữ pháp lý gọi là “kháng cáo”, yêu cầu tòa cấp trên xét xử một lần nữa theo trình tự phúc thẩm.

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Việc làm rõ tư cách của người tham gia tố tụng trong Bộ luật tố tụng hình sự là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo cho cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng xác định chính xác quyền và nghĩa vụ của mình.

HÌNH PHẠT CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, CẤM HÀNH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ  VIỆT NAM

HÌNH PHẠT CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, CẤM HÀNH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định là hình phạt bổ sung, được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án tiếp tục đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định nào đó sau khi chấp hành hình phạt tù hoặc sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

HÌNH PHẠT TRỤC XUẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

HÌNH PHẠT TRỤC XUẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Trục xuất là một trong những hình phạt được quy định trong pháp luật hình sự. Tuy nhiên, hình phạt này vừa là hình phạt chính, vừa là hình phạt bổ sung được áp dụng tùy từng trường hợp cụ thể.

MẪU ĐƠN YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

MẪU ĐƠN YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự sẽ cần thiết khi bạn muốn khởi tố một vụ án hình sự đối với một cá nhân, tổ chức mong được pháp luật xem xét và trả lại quyền lợi cho người bị hại. Sau khi nhận đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự , viện kiểm sát sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu người bị hại nhằm thực hiện các quyền lợi pháp luật cần thiết đối với công dân.

HÌNH PHẠT TÙ CHUNG THÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

HÌNH PHẠT TÙ CHUNG THÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Việc quy định hình phạt tù chung thân trong hệ thống hình phạt của Nhà nước ta tạo ra khả năng phân hóa trách nhiệm hình sự và cá thể hóa hình phạt đối với các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

HÌNH PHẠT CẢNH CÁO THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT  HÌNH SỰ 2015

HÌNH PHẠT CẢNH CÁO THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Cảnh cáo là loại hình phạt nhẹ nhất trong các hình phạt chính, không có khả năng đưa lại những hạn chế pháp lý liên quan trực tiếp đến các quyền và lợi ích thiết thân về thể chất và tài sản… của người bị kết án. Tuy vậy, với tư cách là khiển trách công khai của Nhà nước đối với người phạm tội, cảnh cáo gây ra cho họ những tổn hại nhất định về mặt tinh thần. Người bị hình phạt cảnh cáo đã phải chịu sự lên án của Nhà nước về hành vi phạm tội của mình.

THỦ TỤC PHÚC THẨM THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

THỦ TỤC PHÚC THẨM THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

Kháng cáo, kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm hình sự chưa có hiệu lực pháp luật được thực hiện một cách hợp pháp là sự kiện pháp lý làm phát sinh thủ tục xét xử phúc thẩm.

THỦ TỤC TÁI THẨM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THỦ TỤC TÁI THẨM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Tái thẩm không được coi là một cấp xét xử mà là một thủ tục đặc biệt theo đó bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật được xem xét lại trên cơ sở có kháng nghị của người có thẩm quyền khi phát hiện có những tình tiết mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án hoặc quyết định của Tòa án trước đó.Gọi ngay

Zalo