Trang chủ

NƠI YÊN TÂM ĐỂ CHIA SẺ VÀ ỦY THÁC

Tư vấn pháp luật 24/24

Luật sư có trình độ chuyên môn cao

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

​THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Người sử dụng đất được thực hiện các quyền của mình khi đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, không giống với các loại tài sản khác để thực hiện được quyền này thì sau khi các bên đã ký kết hợp đồng thế chấp bản chính có công chứng, chứng thực thì người sử dụng đất còn phải đăng ký thế chấp với cơ quan tài nguyên môi trường có thẩm quyền (đối với tổ chức là sở tài nguyên môi trường và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư là tại phòng tài nguyên môi trường). Trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng thì đồng nghĩa với đó là quyền sử dụng đất này sẽ không được dịch chuyển cho người khác; đến khi các bên thực hiện xong hợp đồng thì người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ thực hiện xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Trình tự, thủ tục thực hiện xóa đăng ký thế chấp phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai 2013

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

2.Nội dung tư vấn về thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

2.1.Các trường hợp không phải xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 10 Điều 24 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT thì đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký như:

- Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp theo thỏa thuận của bên thế chấp, bên nhận thế chấp

- Thay đổi tên hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp của bên thế chấp, bên nhận thế chấp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

- Rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, bao gồm cả rút bớt tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai

- Bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp các bên không ký kết hợp đồng thế chấp mới

- Khi tài sản thế chấp là tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai) đã được hình thành và bên thế chấp thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận

- Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã kê khai trong Đơn yêu cầu đăng ký

Như vậy, đối với các trường hợp trên thì người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trước khi thực hiện đăng ký thay đổi.

2.2.Trình tự thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

2.2.1.Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT thì người yêu cầu đăng ký nộp một bộ hồ sơ xóa đăng ký thế chấp gồm:

- Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp theo Mẫu số 03/XĐK;

- Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp Đơn yêu cầu chỉ có chữ ký của bên thế chấp;

- Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền

2.2.2.Trình tự giải quyết

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT- BTP –BTNMT quy định về trình tự thực hiện đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi, đăng ký văn bản thông báo, xóa đăng ký. Theo đó, trình tự xóa đăng ký được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký.

Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký nếu như phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký thì Văn phòng đăng ký đất đai từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.

Trường hợp xóa đăng ký mà không có căn cứ từ chối đăng ký thì trong thời hạn đăng ký, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

- Ghi nội dung xóa đăng ký và thời Điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sau khi ghi vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận, thì ghi nội dung xóa đăng ký và thời Điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.

Bước 3: Trả kết quả đăng ký

Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký đất đai có thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc đăng ký, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi kết quả đăng ký cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký.

Một số bài viết liên quan: Tư vấn điều kiện và thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất; tư vấn về thủ tục góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; tư vấn về thủ tục mua bán nhà ở...

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật HTC Việt Nam.

-----------------------------------

Để được tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Đ.Vũ Quỳnh, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mobile: 0989.386.729; 0967.927.483.

Email: htcvn.law@gmail.com

Website: https://htc-law.com ; https://luatsuchoban.vnGọi ngay

Zalo