Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN PHÂN PHỐI, NHẬP KHẨU BẢN GỐC HOẶC BẢN SAO TÁC PHẨM NHANH CHÓNG

Hiện nay nhu cầu phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm văn học để thực hiện việc phân phối ra thị trường trong nước phục vụ nhu cầu của độc giả rất lớn. Vậy khi đó cần thực hiện thủ tục gì với tác giả và thủ tục được thực hiện như thế nào? Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ giải quyết vấn đề trên trong bài viết dưới đây:

I/ Cơ sở pháp lý

- Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009)

- NĐ 22/2018/NĐ- CP ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

II/ Nội dung tư vấn

1. Quyền phân phối tác phẩm (bản gốc hoặc bản sao) có được quyền chuyển nhượng không?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan quy định:

- Quyền phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩm được hiểu là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện bằng bất kỳ hình thức, phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được nhằm mục đích để bán, cho thuê hoặc các hình thức chuyển nhượng khác bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.

- Theo Điểm d Khoản 1 Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định thì quyền phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩm là một trong những quyền tài sản của chủ sử hữu tác phẩm. Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 45 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) thì chuyển nhượng quyền tác giả được hiểu là việc chủ sở hữu quyền tác giả đồng ý chuyển giao quyền công bố tác phẩm và quyền tài sản (làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn tác phẩm trước công chúng; sao chép tác phẩm; phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; truyền đạt tác phẩm đến công chúng; cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính) cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Do đó, quyền phân phối tác phẩm (bản gốc hoặc bản sao) được quyền chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của tác giả.

2. Thủ tục chuyển nhượng quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm

*Sau khi được sự đồng ý của tác giả tác phẩm, bạn phải lập một hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Nội dung hợp đồng bao gồm:

- Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

- Căn cứ chuyển nhượng;

- Giá, phương thức thanh toán;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

*Bên cạnh đó, bạn sẽ phải thanh toán một khoản thù lao nhất định cho tác giả theo nguyên tắc sau:

- Việc trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất phải bảo đảm lợi ích của người sáng tạo, nhà sử dụng và công chúng hưởng thụ, phù hợp với thực tiễn của đất nước.

- Mức nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất căn cứ vào thể loại, hình thức, chất lượng, số lượng hoặc tần suất sử dụng tác phẩm.

- Việc sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan và trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất phải có hợp đồng bằng văn bản theo quy định pháp luật.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thủ tục chuyển nhượng quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm. Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn một cách tốt nhất.

(Nguyễn Quỳnh)

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà CT 1 - SUDICO Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, đường Vũ Quỳnh, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: htcvn.law@gmail.com

Website: https://htc-law.com ; https://luatsuchoban.vn


Xem thêm các bài viết liên quan:

Thủ tục chuyển nhượng quyền thương hiệu

Tư vấn chuyển nhượng tên miền