Trang chủ

Luật sư cho bạn - "Trao niềm tin - nhận hạnh phúc"

HTC Việt Nam mang đến "Hạnh phúc -Thành công - Cường thịnh"

TRAO NIỀM TIN - NHẬN HẠNH PHÚC

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ TỐT NHẤT

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

giảm thiếu chi phí- tiết kiệm thời gian

Ngô Văn Vinh

LS. Ngô Văn Vinh

Email: Ngovinh.htclaw@gmail.com

Mobile: 0967.927.483

Lĩnh vực hoạt động chính: Tư vấn pháp luật, đại diện theo ủy quyền, tranh tụng tại tòa ở các lĩnh vực: hình sự, hành chính, dân sự. đất đai....